Bent u niet te optimistisch? De reacties uit de branche zijn erg terughoudend.

In hoeverre terughoudend?

Classificatiebureau DNV Maritime zegt dat er pas vanaf 2030 voldoende methanol beschikbaar zal zijn in de wereld. Dat is voor Maersk veel te laat.

Het is inderdaad zo dat er momenteel ontoereikend groene methanol wordt geproduceerd in de wereld voor onze plannen, maar dat betekent niet dat het daar bij moet blijven. Wij hebben in de afgelopen jaren talrijke haalbaarheidsstudies laten maken over de verschillende opties voor klimaatneutrale brandstoffen. Daaruit is naar voren gekomen dat de productie van groene methanol snel is op te schalen.

Hoe ziet u dat voor zich?

De productie van methanol die wij voor onze containerschepen nodig hebben, zal snel stijgen. Grote hoeveelheden komen dan beschikbaar vergeleken met de huidige markt.

Wat geeft u de zekerheid dat de markt dat echt gaat doen?

Wij weten dat het niet vanzelf gaat. Garanties kan ik dan ook niet geven. Wat we wel met zekerheid kunnen aangeven, is hoe de brandstoffenmarkt functioneert. Als er eenmaal een vraag is naar klimaatneutrale brandstof, zal er ook een vergelijkbaar aanbod ontstaan. Als Maersk op die manier in staat is om een echte markt voor groene methanol tegen concurrerende prijzen te creëren, zal er een compleet nieuwe energiesector ontstaan.

Waarom zet Maersk juist in op methanol?

De brandstof is technisch gezien zeer geschikt voor de containervaart en de technologie is al voorhanden om groene methanol te produceren. Dat is een groot voordeel omdat wij geen tijd hebben om nog langer te wachten. De komende tien jaar moeten we actie ondernemen en handelen.

Maersk wil het juiste voorbeeld geven aan de overige rederijen?

Wij proberen tenminste een impuls te geven zodat er een markt voor niet-fossiele brandstoffen kan ontstaan. Behalve groene methanol houden wij ook andere groene alternatieven in de gaten. In de toekomst zullen zich meerdere klimaatneutrale mogelijkheden aandienen, maar methanol is voor ons de meest geschikte optie om nu mee te beginnen.

Hoe ziet het mondiale aanbod aan groene methanol er nu precies uit?

Er is op dit moment eigenlijk geen sprake van een echte markt met werkelijke belastbare prijzen. Schattingen laten zien dat er nu onder de 200.000 ton aan groene methanol per jaar wordt geproduceerd. Alleen al de acht schepen die wij hebben besteld, verbruiken per jaar het dubbele. Er ligt voor ons dus een hele uitdaging. Maar daar staat tegenover dat de kennis en noodzakelijke productieprocessen beschikbaar zijn om het op grote schaal te gaan produceren. Wij concentreren ons als rederij erop om die vraag naar methanol te stimuleren en daarmee het aanbod te verhogen. Dat kan alleen als het kip-en-ei probleem wordt opgelost.

Bent u niet bang dat Maersk zich gaat vertillen aan deze groene ambitie?

Wij doen dit natuurlijk niet zomaar. Meer dan helft van onze tweehonderd grootste klanten heeft zich gecommitteerd aan bindende klimaatdoelstellingen of is daarmee bezig. Het gaat er nu om niet alleen een markt te ontwikkelen, maar deze ook te ontsluiten. Zonder vraag komt er geen aanbod en omgekeerd. Dat willen wij nu als ­Maersk doorbreken.

Hoe staat het met andere brandstoffen, zoals groene waterstof?

Dat is volgens ons niet geschikt voor de containervaart omdat de energiedichtheid ervan te gering is. Waterstof is wel toepasbaar voor schepen die korte afstanden afleggen, bijvoorbeeld in de ferrymarkt, maar in de containervaart kan waterstof alleen een serieuze optie worden als voor de lange termijn veilige oplossingen kunnen worden ontwikkeld, zoals voor het ruimteprobleem bij de opslag aan boord van de schepen.

Hoe staat het met het gebruik van ammoniak?

Dat kan ooit een interessant alternatief zijn. Op dit moment levert het technische uitdagingen en veiligheidsproblemen op. Het is immers toxisch. Onder meer bij het bunkeren en het gebruik aan boord levert het risico’s op.

Gaat de containervaart het halen om op tijd klimaatneutraal te worden?

Aangezien we voor een niet gering deel verantwoordelijk zijn voor de mondiale uitstoot, zijn wij daartoe verplicht.

Dit interview verscheen eerder in DVZ.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding