Bewoners van Delft en klimaatactivisten van de Ship It Zero coalitie hebben daartoe een petitie overhandigd in het wereldhoofdkantoor van IKEA in Delft. De petitie is ondertekend door bijna 20.000 klanten en eist dat de meubelgigant onmiddellijk overstapt op vrachtschepen die geen emissies uitstoten. Dat die op dit moment nog niet bestaan, daar hebben de activisten geen boodschap aan.

‘Abandon dirty ships’

Activisten droegen Ship It Zero T-shirts, droegen een modelcontainer mee en deelden flyers uit met de tekst ‘IKEA: Abandon Dirty Ships’ (Geen vuile schepen meer!) aan Ikea-medewerkers en -shoppers.

‘Wij eisen dat IKEA investeert in windkracht, batterijen en 100% hernieuwbare, op waterstof gebaseerde brandstoffen voor de scheepvaart. Deze zijn 100% zonder koolstofuitstoot en zullen naar verwachting 2024 beschikbaar zijn. Voor een onmiddellijke vermindering van de uitstoot kunnen zij nu al vorderen dat de schepen hun snelheid verlagen’, aldus Nicole Caodie, actiecoördinator voor Pacific Environment.

Aangevoerd door de milieu-organisaties Pacific Environment en Stand.earth roept de Ship It Zero-campagne een aantal van ’s werelds grootste detailhandelsbedrijven – waaronder IKEA, Amazon, Target en Walmart – op om in 2030 te zijn overgestapt op vrachtschepen die voor 100% geen emissies meer uitstoten. Het onmiddellijk stoppen met het varen op fossiele brandstoffen zou meteen ook de volksgezondheid in havengemeenschappen verbeteren, waar men volgens de milieubewegingen te kampen heeft met hoge percentages astma, kanker en vroegtijdige sterfgevallen als gevolg van scheepsuitlaatgassen en havenvervuiling.

Geen uitstoot

‘Ikea kan een held zijn in het verhaal dat zal worden verteld over de meest beslissende jaren van de menselijke geschiedenis’, zegt Dawny’all Heydari, Ship It Zero Campaign Lead, Pacific Environment. ‘Het is tijd dat de detailhandel koers zet op vrachtvervoer zonder uitstoot en een einde maakt aan hun afhankelijkheid van schepen die onze havens vervuilen, onze gezondheid schaden en onze klimaatdoelstellingen in de weg staan.’

‘Ikea en andere grote detailhandelaars zijn de spil in de gigantische, op fossiele brandstoffen draaiende zeevervoersector: zij kunnen een enorme verandering in deze sector teweegbrengen. De valse klimaatoplossingen die de maritieme industrie aanprijst, zoals koolstofkredieten, biobrandstoffen en lng, brengen onze leefbare toekomst tot zinken nog voor we de zeilen hebben gehesen. Zakelijke vrachtklanten zoals IKEA moeten het voortouw nemen door onmiddellijk maatregelen te nemen om hun maritieme klimaatvervuiling te reduceren en te beloven in 2030 op emissievrije scheepvaart te zijn overgestapt’, aldus Kendra Ulrich, Shipping Campaigns Director van Stand.earth.

Niet ver genoeg

Ikea mikt op 70% vermindering van de broeikasgasemissies door vervoer in 2030, wat volgens de activisten niet ver genoeg gaat. Tegenwoordig vervoeren meer dan 50.000 vrachtschepen ongeveer 80% van de wereldhandel, en de prognose is dat het vrachtvolume over zee in 2050 met maar liefst 130% zal zijn toegenomen. Nog vaart elk vrachtschip op fossiele brandstoffen, maar naar verwachting van de milieubewegingen zullen er in 2024 emissievrije opties te water zijn gelaten.

‘De detailhandel kan nu al haar klimaat- en gezondheidsschadelijke emissies door zeevervoer verminderen door de snelheid van schepen te verlagen (slow-steaming, red.), alleen schepen te gebruiken die geen sterk verontreinigende zware stookolie en fossiel gas (lng) verbranden, en voorrang te geven aan havens die schepen van walstroom voorzien om zodoende te vermijden dat scheepsmotoren stationair moeten draaien wanneer ze hebben aangelegd’, aldus de activisten.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement