De stemming onder de bedrijven wordt door Container xChange omschreven als ‘downbeat’: neerslachtig. Onder de achthonderd ondervraagde logistieke spelers bevonden zich verladers, expediteurs, nvocc’s en containerhandelaren, maar ook containerrederijen.

Grootste uitdaging

Het vinden van slots werd door 53% van de ondervraagden genoemd als grootste uitdaging voor 2022. Het volgende grootste hoofdpijnpunt vormen de toeslagen in de containerlijnvaart, door 22% van de ondervraagde ondernemers aangewezen als ‘top challenge’ in het nieuwe jaar. Personeelstekorten houden 19% van de ondervraagden wakker. Container xChange had de geënquêteerden kennelijk een keuzemenu van vier problemen voorgelegd, want de 100% werd al volgemaakt door de 6% van de deelnemers die kozen voor de optie ‘gebrek aan transparantie en zicht op de supply chain’.

De resultaten van de enquête wijzen er volgens Container xChange op dat de branche ‘rekent op sombere tijden voor de containerlogistiek’. 54% van de ondervraagden verwacht dat het containervervoer volgend jaar met evenveel congestie- en andere problemen zal worstelen als dit jaar, 11% rekent erop dat de situatie nog zal gaan verslechteren. Een flinke meerderheid van 75% zegt volgens het platform de logistieke strategie voor het nieuwe jaar te heroverwegen.

Eigen opslag

Als belangrijkste redenen voor de containertekorten die dit jaar optraden, noemen de bedrijven het feit dat verladers containers gebruikten voor eigen opslag (42%), slechte prestaties van containerrederijen (28%) en slechte afstemming tussen eigenaren en gebruikers van containers (ook 28%).

Ondanks de door Container xChange gesignaleerde ‘neerslachtige’ stemming, is er ook duidelijk een ‘grootste winnaar van de wereldwijde supply chain-crisis’ aan te wijzen. De containerrederijen, genoemd door 64% van de ondervraagden. Toch is er ook 21% van de geënquêteerden die de verladers aanwijst als grootste profiteurs van de strubbelingen in de bevoorradingsketens, en 15% die expediteurs als grote winnaars ziet.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement