‘Met Nederlandse kennis schepen veiliger maken’

Interview

Nederland is voor de komende twee jaar herkozen als lid van het dagelijks bestuur, de Raad, van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Brigit Gijsbers is directeur Maritieme Zaken bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en vertegenwoordigt ons land in het bestuur van de IMO. Zij vertelt hoe Nederland zich hard wil maken voor veiliger containervervoer en de ontwikkeling van autonoom varen.

Waarom is Nederland andermaal herkozen?

Nederland is samen met een aantal andere landen koploper op het gebied van klimaat in relatie tot scheepvaart. Onze maritieme kennis en kunde die we in werkgroepen en comités naar voren brengen, afkomstig van universiteiten, zeevaartscholen en onderzoeksinstituten als Marin, hebben wederom geleid tot veel stemmen. Nederland is een land met grootse maritieme belangen en Rotterdam als grootste haven van Europa. Zie de baggeraars die wereldwijd werken. Zo is de ‘Ever Given’ in het Suezkanaal vlot getrokken en weggesleept door Boskalis. Daarnaast heeft Nederland de bijzondere positie dat het niet alleen een Europees land is. Ons koninkrijk bestaat naast Nederland uit drie Caribische eilanden. Wij letten erop dat voorstellen ook toepasbaar zijn voor kleine eilanden en minder ontwikkelde landen. Hierdoor krijgen we ook stemmen uit het Caribische gebied en uit de Pacific. Het klimaatdossier is voor hen ook zeer belangrijk, omdat er veel eilanden zijn die bij twee meter zeespiegelstijging zullen verdwijnen of grotendeels onder water komen staan.

Hoe groot was de kans dat Nederland niet werd herkozen?

Binnen de Council zijn op dit moment veertig zetels, verdeeld over drie categorieën. In de categorie van Nederland waren tien plekken, terwijl elf landen meededen. Kans van een op elf dus dat Nederland buiten de boot zou vallen. De laatste jaren is het voor Europese landen spannend doordat er al veel Europese landen in de Council zitten. Aangezien ook gekeken wordt naar de geografische verdeling over de wereld zou het zomaar kunnen zijn dat een Europees land afvalt. Tijdens de vorige verkiezing werd Zweden niet herkozen. Deze verkiezing is Argentinië niet herkozen. Dat heeft mogelijk te maken met hun inzet op het klimaatdossier, waar ze weinig ambitie laten zien.

Hoe belangrijk is de Nederlandse herverkiezing voor de zeescheepvaart?

IMO is het orgaan dat wereldwijd regels stelt voor de zeevaart. Wereldwijde regels vinden we heel belangrijk omdat hierdoor een level playing field is.

Welke plannen zijn er nu concreet om mee aan de slag te gaan?

De regels rond het sjorren van schepen, het vastzetten van de containers, zijn al decennia ongewijzigd terwijl de omvang van containerschepen de laatste jaren wel enorm gegroeid is. Er wordt gewerkt aan het aanpassen van deze regels. Wat betreft verduurzaming kan iedereen vandaag al een stap zetten door langzamer te gaan varen. Voor de middellange en lange termijn wordt gekeken naar tests met schepen die varen op alternatieve brandstoffen. Ook is het belangrijk dat we ervoor zorgen dat de alternatieve brandstoffen uiteindelijk beschikbaar zijn over de wereld. Autonoom varen zijn we in Nederland ook volop aan het testen. De wet- en regelgeving van de IMO moet daarop worden aangepast. Nu is er bijvoorbeeld nog de regel dat er op een schip altijd een kapitein aan boord moet zijn. Wanneer er autonoom wordt gevaren, veranderen deze regels. Een werkgroep in IMO heeft in kaart gebracht welke wetgeving aangepast zou moeten worden zodat er autonoom gevaren kan worden. Dit wordt de komende jaren uitgewerkt in nieuwe wetgeving voor autonome schepen.

Welke doelen moeten er over twee jaar behaald zijn?

Bijna tweehonderd landen zijn lid van de IMO, dus besluitvorming gaat niet snel. Het klimaatdossier is van groot belang. Maar er moeten ook echt stappen worden gezet met het veiliger maken van grote containerschepen. De ramp met de ‘MSC Zoe’ staat bij iedereen nog op het netvlies. En het is niet alleen boven de Wadden misgegaan, regelmatig verliezen schepen containers. Marin heeft hier veel onderzoeken naar gedaan die wij hebben gedeeld met de IMO. De komende jaren wordt gekeken welke regels er gesteld kunnen worden om vaart van containerschepen veiliger te maken.

Waarmee onderscheidde Nederland zich van andere lidstaten in de IMO-Raadsverkiezingen?

Wij staan wereldwijd bekend om ons goede onderwijs. Er zijn veel landen die graag zien dat hun studenten aan de TU Delft studeren of in programma’s bij het Scheepvaart en Transport College aan de slag gaan. Tevens zijn we bekend om onder andere onze waterbouwers, bergers, en scheepswerven.

Waar kijkt u het meeste naar uit?

Om weer twee jaar actief te zijn in de Council. Hoe kunnen we de landen die minder overtuigd zijn meeslepen in het behalen van de klimaatdoelen? Ik hoop van harte dat we dat ook weer fysiek kunnen doen, want de wandelgangen mis je in dit soort organen heel erg.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

‘Met Nederlandse kennis schepen veiliger maken’ | NT

‘Met Nederlandse kennis schepen veiliger maken’

Interview

Nederland is voor de komende twee jaar herkozen als lid van het dagelijks bestuur, de Raad, van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). Brigit Gijsbers is directeur Maritieme Zaken bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en vertegenwoordigt ons land in het bestuur van de IMO. Zij vertelt hoe Nederland zich hard wil maken voor veiliger containervervoer en de ontwikkeling van autonoom varen.

Waarom is Nederland andermaal herkozen?

Nederland is samen met een aantal andere landen koploper op het gebied van klimaat in relatie tot scheepvaart. Onze maritieme kennis en kunde die we in werkgroepen en comités naar voren brengen, afkomstig van universiteiten, zeevaartscholen en onderzoeksinstituten als Marin, hebben wederom geleid tot veel stemmen. Nederland is een land met grootse maritieme belangen en Rotterdam als grootste haven van Europa. Zie de baggeraars die wereldwijd werken. Zo is de ‘Ever Given’ in het Suezkanaal vlot getrokken en weggesleept door Boskalis. Daarnaast heeft Nederland de bijzondere positie dat het niet alleen een Europees land is. Ons koninkrijk bestaat naast Nederland uit drie Caribische eilanden. Wij letten erop dat voorstellen ook toepasbaar zijn voor kleine eilanden en minder ontwikkelde landen. Hierdoor krijgen we ook stemmen uit het Caribische gebied en uit de Pacific. Het klimaatdossier is voor hen ook zeer belangrijk, omdat er veel eilanden zijn die bij twee meter zeespiegelstijging zullen verdwijnen of grotendeels onder water komen staan.

Hoe groot was de kans dat Nederland niet werd herkozen?

Binnen de Council zijn op dit moment veertig zetels, verdeeld over drie categorieën. In de categorie van Nederland waren tien plekken, terwijl elf landen meededen. Kans van een op elf dus dat Nederland buiten de boot zou vallen. De laatste jaren is het voor Europese landen spannend doordat er al veel Europese landen in de Council zitten. Aangezien ook gekeken wordt naar de geografische verdeling over de wereld zou het zomaar kunnen zijn dat een Europees land afvalt. Tijdens de vorige verkiezing werd Zweden niet herkozen. Deze verkiezing is Argentinië niet herkozen. Dat heeft mogelijk te maken met hun inzet op het klimaatdossier, waar ze weinig ambitie laten zien.

Hoe belangrijk is de Nederlandse herverkiezing voor de zeescheepvaart?

IMO is het orgaan dat wereldwijd regels stelt voor de zeevaart. Wereldwijde regels vinden we heel belangrijk omdat hierdoor een level playing field is.

Welke plannen zijn er nu concreet om mee aan de slag te gaan?

De regels rond het sjorren van schepen, het vastzetten van de containers, zijn al decennia ongewijzigd terwijl de omvang van containerschepen de laatste jaren wel enorm gegroeid is. Er wordt gewerkt aan het aanpassen van deze regels. Wat betreft verduurzaming kan iedereen vandaag al een stap zetten door langzamer te gaan varen. Voor de middellange en lange termijn wordt gekeken naar tests met schepen die varen op alternatieve brandstoffen. Ook is het belangrijk dat we ervoor zorgen dat de alternatieve brandstoffen uiteindelijk beschikbaar zijn over de wereld. Autonoom varen zijn we in Nederland ook volop aan het testen. De wet- en regelgeving van de IMO moet daarop worden aangepast. Nu is er bijvoorbeeld nog de regel dat er op een schip altijd een kapitein aan boord moet zijn. Wanneer er autonoom wordt gevaren, veranderen deze regels. Een werkgroep in IMO heeft in kaart gebracht welke wetgeving aangepast zou moeten worden zodat er autonoom gevaren kan worden. Dit wordt de komende jaren uitgewerkt in nieuwe wetgeving voor autonome schepen.

Welke doelen moeten er over twee jaar behaald zijn?

Bijna tweehonderd landen zijn lid van de IMO, dus besluitvorming gaat niet snel. Het klimaatdossier is van groot belang. Maar er moeten ook echt stappen worden gezet met het veiliger maken van grote containerschepen. De ramp met de ‘MSC Zoe’ staat bij iedereen nog op het netvlies. En het is niet alleen boven de Wadden misgegaan, regelmatig verliezen schepen containers. Marin heeft hier veel onderzoeken naar gedaan die wij hebben gedeeld met de IMO. De komende jaren wordt gekeken welke regels er gesteld kunnen worden om vaart van containerschepen veiliger te maken.

Waarmee onderscheidde Nederland zich van andere lidstaten in de IMO-Raadsverkiezingen?

Wij staan wereldwijd bekend om ons goede onderwijs. Er zijn veel landen die graag zien dat hun studenten aan de TU Delft studeren of in programma’s bij het Scheepvaart en Transport College aan de slag gaan. Tevens zijn we bekend om onder andere onze waterbouwers, bergers, en scheepswerven.

Waar kijkt u het meeste naar uit?

Om weer twee jaar actief te zijn in de Council. Hoe kunnen we de landen die minder overtuigd zijn meeslepen in het behalen van de klimaatdoelen? Ik hoop van harte dat we dat ook weer fysiek kunnen doen, want de wandelgangen mis je in dit soort organen heel erg.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement