Dat blijkt uit de jaarlijkse maritieme monitor, die adviesbureau Ecorys samen met de Stichting Nederland Maritiem Land in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft samengesteld. De directe toegevoegde waarde van de maritieme sector nam met 3,5% af, terwijl de indirecte toegevoegde waarde volgens de onderzoekers met bijna 5% groeide.

Volgens minister Barbara Visser van IenW, die het stuk in ontvangst heeft genomen, is de teruggang te wijten aan de coronapandemie. Ze memoreert dat de zeevaart, de scheepsbouw en de maritieme dienstverlening ‘nog redelijke cijfers lieten zien’ en dat bijvoorbeeld de passagiersvaart het zwaar te verduren had.

Werkgelegenheid

De cluster als geheel realiseerde in Nederland een 18,8 miljard euro directe en 4,7 miljard indirecte toegevoegde waarde. Het totale aantal werknemers kwam uit op 266.650 personen, 2,8% van de werkgelegenheid in Nederland. De directe werkgelegenheid nam met bijna 2% af, het aantal indirecte banen met ruim 15%.

Volgens de onderzoekers is de sterke daling van het aantal indirecte banen toe te schrijven aan lagere werkgelegenheid-multipliers. ‘Dit zou betekenen dat de achterwaartse effecten van de maritieme cluster kleiner zijn geworden. Met andere woorden: een baan in de maritieme cluster zorgt voor minder banen in sectoren die leveren aan de maritieme cluster dan voorheen’, aldus de onderzoekers.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement