Op weg daar naartoe wil de containerreus in 2030 vijf miljoen ton CO2 minder uitstoten dan in 2020. Dit is het basisjaar voor de aangescherpte Maersk-strategie. De rederij zet in een uitgebreide verklaring dat dat die strategie ook gevolgen gaat krijgen voor toeleveranciers, zoals scheepsbouwers en de binnenvaart.

Het stuk maakt niet duidelijk wat de Deense groep concreet zelf gaat doen om al in 2040 volledig emissieloos te opereren. Wel werd deze week duidelijk dat het gebruik van methanol in plaats van stookolie als brandstof voor de schepen één van de speerpunten is.

Methanol

De groep bestelde vier methanol-aangedreven schepen van 16.000 teu, een vervolgorder op acht eerder bestelde schepen van dit type. Die komen vanaf eind 2023 in de vaart. Maersk heeft de prijs van de schepen niet bekend gemaakt, zodat onduidelijk is wat het prijsverschil met traditioneel aangedreven vergelijkbare schepen is.

Het bouwprogramma lijkt wel aan te sluiten op de enkele jaren geleden door topman Søren Skou ingezette strategie om alleen nog CO2-neutrale schepen te laten bouwen. Als gevolg van dit besluit heeft de Deense rederij nu in verhouding een veel beperkter nieuwbouwprogramma dan de concurrentie.

Concrete doelstelling is een reductie van 50% van de CO2-emissie per met de eigen vloot vervoerde container. Door Maersk gecontroleerde overslagterminals, voor het merendeel in handen van zusterbedrijf APMT, moeten in 2030 minstens 70% minder CO2 uitstoten dan in het referentiejaar 2020.

Skou zegt in het stuk dat de wetenschap om nog dit decennium ‘aanzienlijke vooruitgang’ te boeken ‘duidelijk’ is, maar maakt niet duidelijk welke wetenschap hij bedoelt. Henriette Hallberg Thygesen, CEO Fleet & Strategic Brands, zegt dat de strategie verder gaat dan de doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde tot anderhalve graad te beperken.

Concrete doelstellingen

Als concrete doelstellingen voor 2030 noemt Maersk: 25% groene brandstoffen in zeevaart, 30% duurzame vliegtuigbrandstof in het luchtvrachtvervoer, 90% ‘groen werken’ in de contractlogistiek en in het koel/vries-vervoer en ‘een leidend groen aanbod’ in de binnenvaart, waarvoor in het loop van het jaar concrete doelstellingen worden bepaald.

Het Deens concern maakt in het stuk niet duidelijk hoe de voortgang van het nulemissie-programma wordt gemonitord en in hoeverre daarop toezicht wordt gehouden door onafhankelijke partijen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement