Dit meldt Simpson Spence & Young (SSY), naar eigen zeggen ‘s werelds grootste scheepsmakelaar, in zijn Outlook voor het nieuwe jaar. De Britse groep stelt dat de stijging ‘een ongemakkelijke waarheid’ betekent voor de International Maritime Organization (IMO). Die organisatie is er tijdens de klimaattop van eind vorig jaar niet in geslaagd om bindende afspraken te maken over versneld terugdringen van de CO2-uitstoot.

SSY baseert zich op cijfers van het Marine Benchmark, dat sinds 2012 de CO2-uitstoot door de scheepvaart bijhoudt op basis van AIS-gegevens. Volgens het Zweedse bureau is de uitstoot de afgelopen tien jaar met gemiddeld 2,5% gestegen en ligt het emissieniveau van de scheepvaart nu ongeveer een kwart boven dat van 2012.

Kritiek op IMO

In totaal stootte de mondiale koopvaardij volgens Marine Benchmark vorig jaar 833 miljoen ton CO2 uit, tegen 794 miljoen ton in 2020 en 800 miljoen ton in 2019. De sector is daarmee verantwoordelijk voor ongeveer 3% van de totale emissie van kooldioxide. De totale maritieme emissie is nog beduidend hoger, omdat omvangrijke sectoren als de visserij, offshore en aannemerij niet in die cijfers zitten.

Het makelaarsbureau schrijft de stijging van de broeikasgasemissies vooral toe aan de groei van de wereldhandel vanaf medio 2020. De vraag-explosie in de containervaart leidde niet alleen tot meer afvaarten, maar ook tot hogere vaarsnelheden en wachttijden bij overbelaste havens. Ook andere segmenten, waaronder de tankvaart en de droge bulk, produceerden meer CO2. De enige uitzondering is de cruisevaart, die vorig jaar vrijwel stil lag.

SSY wijst erop dat de stijging van de emissies plaatsvindt ‘tijdens een intensivering van het regelgevingslandschap voor de wereldwijde scheepvaart’. De groep toont zich zeer kritisch over het gebrek aan daadkracht van de IMO en stelt dat het beleid van de organisatie ‘de komende jaren geen wezenlijke bijdrage levert aan het terugdringen van de CO2-emissies’.

Alle bestaande schepen moeten vanaf 2023 voldoen aan een minimumniveau qua energie-efficiency, de zogenoemde EEXI-index van de IMO, maar volgens SSY is nu al duidelijk dat driekwart van alle tankers en bulkcarriers dat minimumniveau zonder aanvullende maatregelen niet haalt. Rederijen hoeven zich daar weinig zorgen over te maken, want de IMO-regelgeving bevat geen sancties om naleving af te dwingen.

Vrijwillig

Daar staat tegenover dat steeds meer rederijen op vrijwillige basis afspraken maken over het terugdringen van broeikasgasemissies, signaleert de groep als positieve ontwikkeling. Een voorbeeld daarvan is het Sea Cargo Charter-akkoord, dat inmiddels door 28 rederijen is ondertekend. Daarmee verplichten zij zich om meer openheid over emissies te verschaffen dan uit de databases van de IMO valt af te leiden.  Ander voorbeeld is RightShip. Dat is oorspronkelijk opgezet om de veiligheid in de bulkvaart te verbeteren, maar richt zich steeds meer op duurzaamheid.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement