Dat blijkt uit een ontwerp-richtlijn, waarin de scheepvaart onder het Europese emissiehandelssysteem ETS wordt gebracht. Die is deze week aangenomen in de commissie voor Milieu, Volksgezondheid en Voedselveiligheid (Envi). Brussel wil dat de scheepvaart volgend jaar al gaat betalen voor CO2-uitstoot, maar verwacht wordt dat dit opschuift naar 2024.

Emissierechten

Rederijen moeten dan emissierechten kopen om voor reizen van en naar en binnen de Europese Unie CO2 uit te mogen stoten. Die rechten worden ‘vertaald’ in een toeslag op de brandstofprijzen. Aangezien bij verbranding van een ton scheepsbrandstof, stookolie of diesel, ongeveer drie ton CO2 vrijkomt, gaat het om een forse heffing. Bij de huidige ETS-prijs komt die uit op zo’n 300 dollar per ton.

Onderzoeksbureau CE Delft schatte de opbrengst van de CO2-heffing in een studie van eind vorig jaar op 4,8 miljard euro per jaar. Die uitkomst was echter gebaseerd op een ETS-prijs van 45 euro. Bij de huidige prijs gaat dit al richting de tien miljard euro. Niet uit te sluiten valt dat deze pot in de toekomst nog veel groter wordt, aangezien het aantal verhandelbare rechten jaarlijks met een bepaald percentage wordt verminderd.

Het Ocean Fund krijgt daarmee een budget van ettelijke miljarden per jaar en moet daarmee ‘de overgang naar een energie-efficiënte en klimaatbestendige maritieme sector van de Unie ondersteunen’. Te denken valt aan de ontwikkeling van emissieloze schepen en duurzame brandstoffen en een sterke uitbreiding van het walstroomnet in Europese havens.

Prijsverschil

Een en ander blijkt uit de tientallen pagina’s lange ontwerp-richtlijn, die is gepresenteerd door de rapporteur voor dit dossier, de Duitse christendemocraat Peter Liese. De Europese redersvereniging ECSA heeft positief gereageerd op het voorstel om het grootste deel van de opbrengsten in een fonds voor de maritieme sector te storten en stelt dat daarmee het prijsverschil tussen conventionele en duurzame brandstoffen kan worden overbrugd.

Verwacht wordt dat het voltallige Europees Parlement het voorstel volgende maand zal behandelen. Gezien de samenstelling van de commissie is de verwachting dat het EP zal instemmen met het voorstel, al kan dat nog wel met amendementen komen.

Daarna volgen nog onderhandelingen tussen de lidstaten in de Raad van Verkeersministers. Doelstelling van de Europese Commissie is om de CO2-uitstoot van de bedrijfstakken die onder het ETS vallen in 2030 met 61% te verminderen ten opzichte van het niveau van 2005.

Percentage omhoog

De Nederlandse redersvereniging KVNR is ‘heel blij’ met het voorstel, al mag het percentage van 75% teruggaaf aan de sector wat haar betreft nog wel omhoog, zegt beleidsadviseur Nick Lurkin. Hij benadrukt dat het budget ‘slim’ ingezet moet worden, bijvoorbeeld door rederijen die nu al investeren in emissieloos varen te belonen. ‘De vervuiler betaalt, en dat is prima, maar beloon ook de vergroener’, zegt hij.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement