Rama Chandran, voorzitter van het Ocean Hull Committee van de vereniging, stelde op een congres in Chicago dat de sector kopje onder dreigt te gaan door een overvloed van problemen, van de inflatie en een verslechterende veiligheid in de scheepvaart tot ontoereikende verzekeringspremies.

De premieopbrengsten gingen vorig jaar wereldwijd wel omhoog, met 6,4% naar in totaal 33 miljard dollar, wat volgens Chandran een opluchting was na ‘een aanhoudende daling sinds 2012’, maar het baart de commissievoorzitter zorgen dat de stijging van de premies in het lopende jaar minder groot is dan vorig jaar; 4,1%.

Meer claims

In de eerste helft van dit jaar zijn er volgens de IUMI tevens meer claims ingediend bij de verzekeraars, voornamelijk doordat er gewoonweg meer activiteit kwam in de scheepvaartbusiness dankzij het tot bedaren komen van de coronapandemie, waardoor er ook weer meer misging. Bovendien werd het uitvoeren van reparaties aan schepen na ongelukken een stuk duurder doordat met de inflatie de staalprijzen omhoog schoten en ook de arbeidskosten stegen.

Hoewel de scheepvaartsector door de jaren heen grote stappen heeft gezet op het gebied van de veiligheid, is er volgens Chandran nog steeds een duidelijk negatieve trend als het gaat om de scheepsbranden. De belangrijkste oorzaak lijkt het verkeerd of niet-aangeven van gevaarlijke ladingen te zijn, beaamde hij in Chicago, ‘maar er is ook een toename van machinekamerbranden die er mogelijk op wijzen dat er ook onderliggende risico’s zijn die moeten worden gezocht in de bekwaamheid van bemanningen en in moderne technologieën’.

De zoektocht naar klimaatvriendelijkere vervoerstechnologieën leidt volgens de IUMI tot grotere risico’s op schades, bijvoorbeeld bij het experimenteren met allerlei alternatieve brandstoffen. Volgens de vereniging worden er zelfs ‘niet-geteste technieken’ gebruikt. Pogingen om de CO2-uitstoot in de scheepvaart terug te dringen, verlopen volgens Chandran bovendien erg stroperig. ‘Nu de maatregelen op middellange tot lange termijn nog ter discussie staan, is er veel onzekerheid en aarzeling bij zowel eigenaren als verzekeraars, en dat komt door het gebrek aan regelgeving en marktgebaseerde prikkels.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement