Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van een enquête onder 1128 vrouwelijke zeevarenden uit 78 landen, die is uitgevoerd door vier internationale scheepvaartorganisaties. De Women’s International Shipping & Trading Association (Wista International), die het onderzoek leidde, spreekt van ‘schokkende cijfers’.

Volgens de organisatie moeten de uitkomsten een wake-up call zijn voor de sector. Wista zegt dat ze elke gelegenheid zal aangrijpen om verandering teweeg te brengen zodat iedereen een eerlijke kans krijgt om het meest uit zijn of haar talenten te halen.

Een opmerkelijke uitkomst is dat 97% van de ondervraagde vrouwelijke zeevarenden antwoordde dat hun werkgever weliswaar een intimidatie- en pestbeleid had, maar dat toch 60% van de respondenten aangaf  intimidatie te hebben ervaren. Wista vindt daarom dat bedrijven dit beleid veel actiever moeten uitdragen en erop moeten hameren dat dit aan boord strikt moet worden nageleefd.

25% van de respondenten gaf aan te zijn geconfronteerd met intimidatie aan boord, zoals persoonlijke vragen, seksistische opmerkingen of uitnodigingen voor een persoonlijke ontmoeting in de cabine. In 88% van de gevallen waren de daders mannelijke zeevarenden. In 11% waren er zowel mannen als vrouwen bij betrokken en bij slechts 1% alleen vrouwen.

Bodyshaming

Eveneens een kwart zei geconfronteerd te zijn met fysieke of seksuele intimidatie. Het ging daarbij onder meer om ongemakkelijke overtuigingskracht, ongepaste opmerkingen en bodyshaming. De verhouding man/vrouw onder de daders, was ongeveer hetzelfde, 90% man, 8% man en vrouw, en 2% vrouw.

Hoewel 73% van de respondenten zei niet bang te zijn om incidenten bij hun leidinggevenden te melden, deed slechts 13% dit en was slechts 7% tevreden over de afhandeling ervan. Volgens Wista laat dit zien dat de bedrijven veel meer werk moeten maken van meldpunten en moeten ze ervoor zorgen dat de problemen bij de bron worden aangepakt.

Behalve Wista waren de International Seafarers Welfare and Assistance Network, het scheepsmanagement-bedrijf Anglo-Eastern en de International Chamber of Shipping bij het onderzoek betrokken. De volledige resultaten zijn deze week gepresenteerd op een internationale conferentie van WISTA in Genève.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement