De scheepvaart valt vanaf volgend jaar onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS), maar de manier van invoeren staat nog niet vast. De Europese Commissie stuurt aan op een geleidelijke invoering over een periode van vier jaar, het Europees Parlement wil dat de scheepvaart vanaf 1 januari 2023 volledig onder ETS valt.

In de laatste situatie wordt vervoer binnen de Europese Unie voor 100% belast en vervoer van en naar de EU voor 50%. De heffingen worden gebaseerd op de gegevens van de Monitoring, Reporting, Verification (MRS) databank, waarin de afgelopen jaren per schip emissiegegevens zijn verzameld.

Integraal doorberekenen

De rederijen zullen de ETS-kosten integraal aan hun klanten doorberekenen. Volgens de doorrekening van MSC levert dit voor een standaard twintigvoeter een ‘ETS-toeslag’ van 32 tot 167 euro op. Het eerste cijfer geldt voor vervoer van Europa van en naar Noord-Amerika, het tweede voor intra-Europees vervoer van Noord-Europa naar Griekenland en Turkije.

Voor reefercontainers, die onderweg veel energie verbruiken, lopen de kosten volgens de MSC-exercitie veel sterker op. Voor een veertigvoets container tussen Noord-Europa en Griekenland/Turkije zou maar liefst 500 euro CO2-heffing afgerekend moeten worden. Voor de route Europa naar Noord-Amerika gaat het om 97 euro.

Deze rekensommen zijn gebaseerd op een ETS-prijs van 90 euro per uitgestoten ton CO2. Die prijs is vorig jaar omhoog geschoten van rond de 30 tot ruim 80 euro en schommelt dit jaar tussen de 70 en 100 euro.

Heffing omzeilen

Overigens wordt er in Brussel nog steeds gesoebat over de reikwijdte van de ETS-heffing. Zo ligt een voorstel op tafel om de werking uit te breiden tot havens binnen 300 zeemijl van EU-wateren. Zo zou voorkomen moeten worden dat rederijen de heffing omzeilen door voor binnenkomst in een EU-haven eerst een haven in bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk of Noord-Afrika aan te lopen en daar containers te lossen voor doorvoer naar de EU. Die zouden dan alleen voor dat laatste traject belast worden.

Onduidelijk is wat de status is van de plannen om via een fonds, het Ocean Fund, de opbrengsten grotendeels aan de sector terug te geven die daarmee de omslag naar emissieloze scheepvaart zou kunnen financieren. Dat zou betekenen dat de kosten voor de energietransitie van de maritieme sector grotendeels op verladers wordt afgewenteld.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement