De Europese CO2-heffing zorgt voor een duurzame scheepvaart.