In die studie onderzochten Edwin van Hassel (UAntwerpen), Koos Frouws (TU Delft) en Konstantinos Kouzelis (TU Delft, Greencast.io) welke alternatieve brandstoffen interessant kunnen zijn voor de scheepvaart en vooral welke impact ze op de snelheid van de schepen zouden hebben. Al hun studiemodellen wijzen uit dat de sector naar lagere vaarsnelheden toe moet.

Om de doelen van het Parijse klimaatakkoord van 2015 te behalen moet ook de maritieme industrie moet het roer omgooien. De International Maritime Organization (IMO) stippelde alvast een strategie uit om de broeikasgasemissies van schepen voor de helft te verminderen tegen 2050, in vergelijking met 2008. Dit plan beschouwt alternatieve brandstoffen als essentieel om deze, door de Verenigde Naties gestelde emissiereductiedoelstelling te halen, maar tot nog toe bestond er geen consensus over de meest geschikte alternatieve brandstofkeuze. Het was ook niet duidelijk welke impact deze mogelijke alternatieve brandstoffen op de optimale vaarsnelheid zouden hebben.

Emissies en prestaties

Van Hassel, Frouws en de jongere Kouzelis – die het grootste deel van het onderzoekswerk verrichtte – gingen op zoek naar de meest gepaste alternatieve brandstoffen om aan de opgelegde emissiereductiedoelstellingen te voldoen en tegelijk optimale prestaties te leveren wat betreft de snelheid van het varen. Hoe dan ook zal de overgang naar alternatieve brandstoffen een impact hebben op de hele transportketen, zeggen ze.

‘We moesten rekening houden met verschillende criteria’, legt Van Hassel uit. ‘De prijs van de alternatieve brandstof is belangrijk, want rederijen willen de transportkosten natuurlijk zo laag mogelijk houden. Ook de performance is van groot belang: kunnen schepen sneller varen met een bepaalde brandstof, of moet die snelheid juist omlaag? In ons onderzoek wogen we die factoren tegen elkaar af.’

Een uitvoerige analyse naar tal van alternatieve brandstoffen wees drie brandstoffen aan als meest veelbelovende alternatieve maritieme brandstoffen van de toekomst: opgewaardeerde bio-olie, Fischer-Tropsch-diesel (diesel uit aardgas, in Duitsland populair tijdens Wereldoorlog 2) en vloeibaar biomethaan. ‘Maar zolang de huidige regelgeving op CO2-emissies niet verandert zullen de huidige gangbare brandstoffen zoals zware stookolie en vloeibaar aardgas hoogstwaarschijnlijk dominant blijven’, aldus Van Hassel.

‘Er gaan strengere emissieregels komen. Die zullen voor een transitie naar alternatieve brandstoffen zorgen’, onderstreept Kouzelis. ‘Die overgang zal een impact hebben op de hele transportketen. Hij kan bijvoorbeeld vervoer met grotere schepen tot gevolg hebben. Maar dat we zullen evolueren naar lagere vaarsnelheden blijkt uit al onze modellen.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement