Het IMB turfde vorig jaar wereldwijd 115 incidenten, na 132 gevallen in 2021. Bij 107 van de incidenten van vorig jaar wisten de criminelen zich toegang te verschaffen tot het schip dat ze belaagden. In twee andere gevallen gingen ze nog een stap verder en wisten ze de bemanning in gijzeling te nemen. Vijf piraterij-aanvallen gingen de boeken in als mislukte pogingen. Een incident waarbij op een schip werd geschoten, maakte het aantal van 115 compleet. In totaal werden vorig jaar 41 bemanningsleden gegijzeld en twee zeevarenden gekidnapt.

Hoogtijdagen

De piraterijcijfers zien er daarmee aanzienlijk minder zorgwekkend uit dan in de hoogtijdagen van de Somalische piraterij, toen in bijvoorbeeld 2010 meer dan duizend bemanningsleden in gijzeling werden genomen en 445 incidenten werden genoteerd. Na het terugdringen van de Somalische piraterij, bewerkstelligd dankzij onder meer de inzet van marineschepen en van private beveiligers op vrachtschepen, kwam de Golf van Guinee aan de westkant van Afrika opzetten als nieuw probleemgebied, maar ook daar wierp een aanpak door lokale en internationale autoriteiten uiteindelijk zijn vruchten af. Dat de piraterij de laatste jaren zo is teruggedrongen, is vooral te danken aan de succesvolle aanpak in West-Afrika. Sinds begin jaren negentig van de vorige eeuw is de piraterij-activiteit niet meer zo laag geweest als die nu is.

Dat het IMB bij de presentatie van de statistieken toch de waarschuwing doet klinken om inspanningen te blijven leveren in de strijd tegen de piraterij, doet het bureau naar aanleiding van twee recente incidenten die toch weer in de Golf van Guinee plaatsvonden. Medio november werd ten zuidwesten van de Turtle Islands (Sierra Leone) een ro/ro-schip overvallen, waarbij de piraten de complete bemanning in gijzeling wisten te nemen, waarna de criminelen zelf probeerden weg te varen via ondiep water, waardoor het schip aan de grond liep. De bemanningsleden wisten te ontsnappen en sloten zich op in een veilige ruimte van het schip, waar de autoriteiten van Sierra Leone hen uiteindelijk kwamen bevrijden. Medio december werd bij een volgend incident geschoten op een suezmax-tanker bij Equatoriaal-Guinea.

Hotspot

Door de overheidsaanpak in West-Afrika was vorig jaar evenwel niet langer de Golf van Guinee, maar de Straat van Singapore ’s werelds ernstigste piraterij-hotspot. Een derde van alle incidenten, 38 stuks, vond daar plaats. De meeste belaagde schepen waren er meer dan 50.000 dwt groot, zes zelfs meer dan 150.000 dwt, melden de IMB-statistici. Volgens het bureau is de criminaliteit in de Straat van Singapore minder georganiseerd en betreft het over het algemeen ‘low level’ gelegenheidscriminaliteit, maar dat maakt de aanvallen er voor de belaagde zeevarenden niet minder traumatisch door. Ook hier werden bemanningsleden bedreigd, in sommige gevallen met vuurwapens, en in enkele gevallen gegijzeld.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement