Vanuit de havens van Amsterdam, Rotterdam, Moerdijk en in North Sea Port vertrekt jaarlijks opgeteld 9,9 miljoen ton aan goederen per container met short sea schepen. De inkomende stroom omvat 3,4 miljoen ton.

Veel ruimte voor groei van de stromen is er niet, valt te lezen in het ‘Onderzoek naar kansen voor SSS goederenvervoercorridor Zuid’ dat Ecorys opstelde in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Gekeken is naar de rol die de modaliteit kan spelen in het verschuiven van containers van de weg naar het water om zo het wegennet in Nederland te ontlasten.

‘De sector heeft de afgelopen jaren het grootste deel van het potentieel al heeft weten te benutten’, concluderen de onderzoekers. ‘Wanneer een verdere modal shift naar short sea nagestreefd wordt, zijn er andere gerichte acties nodig.’ Kort samengevat zijn de acties: beter inzicht in de goederenstroom via short sea, betere business intelligence, optimaliseren van de wisselwerking met andere modaliteiten, digitalisering en aandacht van beleidsmakers in Brussel.

Het is overigens niet de verwachting dat deze ‘gerichte acties’ grote verschuivingen teweeg brengen. De groeipotentie wordt door de onderzoekers geschat op maximaal nog ongeveer een schamele 60.000 ton aan uitgaande goederen per container, terwijl de huidige uitgaande stroom dus al bijna 10 miljoen ton is.

Containervervoer

In het onderzoek staan drie onderzoeksvragen centraal: hoe zien de huidige goederenstromen eruit, wat voor goederen worden vervoerd en wat zijn de mogelijkheden in het kader van de modal shift? Er is gekeken naar containers die op de zuidcorridor worden vervoerd via lijndiensten, roro-schepen en ferry’s. Juist deze corridor staat centraal, omdat het de belangrijkste zeehavens omvat van Nederland: Amsterdam, Rotterdam, Moerdijk en North Sea Port. Vanuit hier worden producten vervoerd langs de West-Europerse kustlijn en naar Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

De huidige uitgaande stromen hebben een omvang van 9,9 miljoen ton. De grootse volumes in ton per jaar gaan naar Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Dat gaat hoofdzakelijk om levensmiddelen. De huidige inkomende stromen tellen jaarlijks 3,4 miljoen ton, dit zijn vooral levensmiddelen die binnenkomen vanuit het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

Groeipotentie rondom Calais

De potentie voor groei wordt vooral gezien in het transport van en naar de haven van Calais. De onderzoekers menen dat hier een winst zit van jaarlijks 28.000 ton, dat zou 50% zijn van de maximale potentiële groei voor de modaliteit short sea shipping. Het gaat dan om goederen zoals machines, elektronica en levensmiddelen. De omvang van de potentiële inkomende stroom blijft steken op 26.000 ton vanuit Calais, ook weer de helft van het totale potentieel.

Nederlandse rederijen zijn traditioneel sterk in het short sea segment. Ook specialiseren meerdere Nederlandse werven zich in de bouw van deze specifieke schepen. De sector kan met bijvoorbeeld kruiplijncoasters aantrekkelijke vervoersoplossingen bieden naar meer inland gelegen havens, waardoor voor continentale lading een alternatief voor vervoer per truck aangeboden wordt. Wanneer verwachte patronen rondom near- en reshoring doorzetten zou dat een kans zijn voor de modaliteit, aldus het rapport.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement