Beheer goederenspoor naar ProRail: spoorsector boos

In een nieuwe verdeling van taken voor het railgoederenvervoer gaat het integrale beheer van het spoornetwerk naar ProRail, terwijl Keyrail de functie van ‘ketenregisseur’ krijgt.

Tot de taken van Keyrail behoren onder meer het bundelen van de capaciteitsaanvragen van de vervoerders en het in afstemming met ProRail sluiten van toegangsovereenkomsten, evenals het beprijzen van goederenpaden.

Dat staat althans in een voorstel van ProRail en Keyrail aan de staatssecretaris van I&M, Wilma Mansveld. De nieuwe ordening zou 1 januari 2014 in moeten gaan. De staatssecretaris is positief over het voorstel, schrijft zij dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Dat geldt niet voor de belangenbehartiger van de goederenvervoerders, Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). Een ongewenste situatie waarin vervoerders te maken hebben met twee organistaies voor het goederenvervoer, blijft voortbestaan, is de kritiek. ‘Wat nu voorligt is een moeizaam compromis met twee infrastructuurbeheerders, die met opgesplitste verantwoordelijkheden en bijbehorende problemen, de goederenvervoerders gaan bedienen’, zegt directeur Ad Toet van KNV.

Keyrail, het samenwerkingsverband van ProRail met de havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam, is nu nog de beheerder van de Betuweroute. Het voorstel betekent dat dat beheer over gaat naar ProRail. De staatssecretaris maakte dinsdag ook bekend ProRail voor tien jaar een concessie te gunnen voor het beheer van het Nederlandse spoorwegnet, tot 2025.

Beheer goederenspoor naar ProRail: spoorsector boos | NT

Beheer goederenspoor naar ProRail: spoorsector boos

In een nieuwe verdeling van taken voor het railgoederenvervoer gaat het integrale beheer van het spoornetwerk naar ProRail, terwijl Keyrail de functie van ‘ketenregisseur’ krijgt.

Tot de taken van Keyrail behoren onder meer het bundelen van de capaciteitsaanvragen van de vervoerders en het in afstemming met ProRail sluiten van toegangsovereenkomsten, evenals het beprijzen van goederenpaden.

Dat staat althans in een voorstel van ProRail en Keyrail aan de staatssecretaris van I&M, Wilma Mansveld. De nieuwe ordening zou 1 januari 2014 in moeten gaan. De staatssecretaris is positief over het voorstel, schrijft zij dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Dat geldt niet voor de belangenbehartiger van de goederenvervoerders, Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). Een ongewenste situatie waarin vervoerders te maken hebben met twee organistaies voor het goederenvervoer, blijft voortbestaan, is de kritiek. ‘Wat nu voorligt is een moeizaam compromis met twee infrastructuurbeheerders, die met opgesplitste verantwoordelijkheden en bijbehorende problemen, de goederenvervoerders gaan bedienen’, zegt directeur Ad Toet van KNV.

Keyrail, het samenwerkingsverband van ProRail met de havenbedrijven van Rotterdam en Amsterdam, is nu nog de beheerder van de Betuweroute. Het voorstel betekent dat dat beheer over gaat naar ProRail. De staatssecretaris maakte dinsdag ook bekend ProRail voor tien jaar een concessie te gunnen voor het beheer van het Nederlandse spoorwegnet, tot 2025.