Akkoord over veiligheid derde spoor Betuweroute

Spoorvervoer

Er is een akkoord bereikt over de veiligheidsmaatregelen langs het derde spoor in Duitsland in het verlengde van de Betuweroute.

Deutsche Bahn is het met de gemeenten langs de route, tussen Emmerich en Oberhausen, eens geworden over de bluswatervoorziening en de toegankelijkheid van het spoor voor de brandweer.

In de geluidsafscherming langs de spoorbaan komen om de 250 meter toegangen voor brandweerwagens. De oorspronkelijke planning voorzag in toegangen om de kilometer, maar dat zou volgens de gemeenten de brandweer bij calamiteiten veel te lang ophouden.

Ook is overeenstemming bereikt over de bluswatervoorziening. Er komen vier mobiele pompen die water onder hoge druk kunnen verspreiden. Die worden geposteerd in de gemeenten Oberhausen, Dinslaken, Wesel en Emmerich en moeten binnen een half uur op elke plaats aan de route aanwezig kunnen zijn.

Tegen het oorspronkelijke bouwplan van de verlengde Betuweroute was bezwaar ingediend door de gemeente Oberhausen, omdat de veiligheidsmaatregelen niet ver genoeg zouden gaan.

De zeven gemeenten aan de spoorbaan verwachten dat er veel treinen met gevaarlijke lading zullen passeren en dat in het oorspronkelijke plan niet was voorzien in de aanvoer van grote hoeveelheden bluswater die bij rampen benodigd zouden zijn.

Dat hierover nu een akkoord is bereikt, betekent niet meteen dat de vertraging bij de uitgifte van bouwvergunningen voor de aanleg van het derde spoor tussen de Nederlands-Duitse grens en Oberhausen is opgeheven. Maar de onenigheid over de veiligheidsmaatregelen was wel een belangrijke hindernis, die nu is weggenomen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Akkoord over veiligheid derde spoor Betuweroute | NT

Akkoord over veiligheid derde spoor Betuweroute

Spoorvervoer

Er is een akkoord bereikt over de veiligheidsmaatregelen langs het derde spoor in Duitsland in het verlengde van de Betuweroute.

Deutsche Bahn is het met de gemeenten langs de route, tussen Emmerich en Oberhausen, eens geworden over de bluswatervoorziening en de toegankelijkheid van het spoor voor de brandweer.

In de geluidsafscherming langs de spoorbaan komen om de 250 meter toegangen voor brandweerwagens. De oorspronkelijke planning voorzag in toegangen om de kilometer, maar dat zou volgens de gemeenten de brandweer bij calamiteiten veel te lang ophouden.

Ook is overeenstemming bereikt over de bluswatervoorziening. Er komen vier mobiele pompen die water onder hoge druk kunnen verspreiden. Die worden geposteerd in de gemeenten Oberhausen, Dinslaken, Wesel en Emmerich en moeten binnen een half uur op elke plaats aan de route aanwezig kunnen zijn.

Tegen het oorspronkelijke bouwplan van de verlengde Betuweroute was bezwaar ingediend door de gemeente Oberhausen, omdat de veiligheidsmaatregelen niet ver genoeg zouden gaan.

De zeven gemeenten aan de spoorbaan verwachten dat er veel treinen met gevaarlijke lading zullen passeren en dat in het oorspronkelijke plan niet was voorzien in de aanvoer van grote hoeveelheden bluswater die bij rampen benodigd zouden zijn.

Dat hierover nu een akkoord is bereikt, betekent niet meteen dat de vertraging bij de uitgifte van bouwvergunningen voor de aanleg van het derde spoor tussen de Nederlands-Duitse grens en Oberhausen is opgeheven. Maar de onenigheid over de veiligheidsmaatregelen was wel een belangrijke hindernis, die nu is weggenomen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement