De nieuwe Duitse verkeersminister, Andreas Scheuer (CSU, foto), wekte in de krant Bild de indruk dat Grube vorig jaar juli voor dertig dagen arbeid 2,3 miljoen euro zou hebben geïncasseerd als scheidend president-directeur van DB. Eind juli 2017 stopte Grube met zijn werk bij DB wegens een geschil over de verlenging van zijn contract met het concern.

Grube heeft in de krant Die Zeit zijn gal gespuwd over die bewering. ‘Dit heeft me sprakeloos gemaakt. De kritiek op mijn beloning is hypocriet’, vindt Grube. ‘De verwijten aan mij zijn ongeloofwaardig en volledig verkeerd.’ ‘Ich bin kein Abzocker’, voegde hij eraan toe, waarmee hij bedoelde dat het bedrag van 2,3 miljoen euro hem niet als ontslagvergoeding is toegekend, maar als beloning voor het in de voorgaande drie jaar verrichte werk.

Volgens Grube bestaat het salaris van een lid van de raad van bestuur van staatsbedrijf Deutsche Bahn uit drie componenten, namelijk het vaste loon, de behaalde bonussen voor bereikte doelstellingen en een zogenoemde ‘long term-incentive’, een bedrag dat wordt uitgekeerd wegens de gemiddelde prestaties over een periode van drie jaar.

Het miljoenenbedrag dat Grube nog ontvangt is opgebouwd in de periode 2014-2016, met inbegrip van een bijdrage aan de pensioenvoorziening van de oud-topman. Grube voegt eraan toe dat hij jarenlang van salarisverhoging zou hebben afgezien. Hij heeft inmiddels een advocaat ingeschakeld om de bewering van Scheuer aan te vechten.

De verkeersminister wil op zijn beurt dat de raad van commissarissen van Deutsche Bahn er voortaan op toeziet dat riante afkoopvergoedingen voor directieleden worden vermeden. Volgens hem moet er ‘maat’ worden gehouden bij zulke, contractueel vast te leggen, salarisregelingen.