Fret SNCF is nu een onderdeel van SNCF Mobilité en heeft de status van een ‘Epic’, een Franse ondernemingsvorm (‘openbare onderneming met industriële en commerciële doelen’) die geen juridische zelfstandigheid geeft. Datzelfde geldt trouwens voor heel SNCF.

Fret SNCF heeft de afgelopen jaren een enorme schuldenberg opgebouwd door de slechte gang van zaken in vooral het klassieke goederenvervoer over het spoor. De regering in Parijs wil de schulden, ruim vier miljard euro, nu saneren door een herkapitalisatie, die in de eerste helft van 2020 moet zijn afgerond.

Parijs wil het goederenspoorvervoer bovendien efficiënter maken door de arbeidsvoorwaarden op een andere leest te schoeien. Dat is tegen het zere been van de bij het spoor nog machtige vakorganisatie CGT. Deze bond is één van de organisatoren van voor de komende drie maanden aangekondigde acties tegen de hervorming van de economie, die de regering-Macron voorbereidt.

Deze regeringsplannen, voorgesteld als ‘pacte ferroviare’ (spoorpact) zijn met grote meerderheid aangenomen in de Chambre des Députés, het Franse Lagerhuis. De senaat stemt er eind deze maand over. De bonden verzetten er zich tegen omdat voorrechten die spoorpersoneel van oudsher heeft. Onder keizer Napoléon III werden die privileges in 1853 vastgelegd in het ‘statut des cheminots’, het statuut voor spoorarbeiders.

Voor SNCF speelt mee dat het sinds 2006, toen de Europese spoormarkt werd geopend, in het goederenvervoer op het spoor al 40% aan marktaandeel is kwijtgeraakt aan particuliere operators en spoorbedrijven uit het buitenland. Topman Guillome Pépy wil dat zijn bedrijf het eigen aandeel op buitenlandse markten tot 2022 nog verder vergroot.

In het spoorgoederenvervoer door Fret SNCF is het personeelsbestand al ongeveer gehalveerd; toch bleven er aanzienlijke verliezen. Vorig jaar ging het om 120 miljoen euro. Fret heeft een schuldenlast opgebouwd van 4,3 miljard euro en het eigen vermogen is zwaar negatief.

Om de schuldenlast te verminderen heeft de Franse staat toestemming nodig van de Europese Commissie. Parijs wil de rentabiliteit van het spoorgoederenvervoer tegelijk verbeteren. Brussel zou daarbij, aldus de regering, kunnen verlangen dat bedrijfsonderdelen van SNCF werkelijk worden verzelfstandigd.