Ze heeft met de Spoortafel onder leiding van Steven Lak (Deltalinqs, Evofenedex) afspraken gemaakt in het Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer, dat gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd en een eind moet maken aan de stagnatie in de sector. Doelstelling, en dus niet ambitie, is om de omvang van goederenvervoer via het Nederlandse fors te vergroten: van 42 miljoen ton in 2016 tot tussen 54 en 61 miljoen in 2030.

Subsidie

Meest in het oog springende onderdeel is een subsidieregeling voor de periode 2019-2023 om de gebruiksvergoeding, die de vervoerder aan ProRail betaalt, te verlagen. Aanleiding daarvoor is de halvering van de gebruiksvergoeding voor goederenvervoerders volgend jaar in Duitsland. Om daar mee in de pas te lopen, stelt Van Veldhoven ‘voorlopig’ twaalf tot veertien miljoen euro per jaar beschikbaar. In 2021 wordt bekeken of de regeling wordt verlengd.

Ze stelt wel een aantal voorwaarden. Vervoerders moeten ‘actief’ deelnemen aan proeven om de efficiency te verbeteren en de overlast (geluid, trillingen) terug te dringen. Ook verwacht ze medewerking bij de vervanging van het beveiligingssysteem ATB door ERTMS en wil ze dat bedrijven transparanter worden over hun activiteiten op het spoor en wat ze doen om duurzamer en veiliger te worden.

Zeehavens

Opvallend veel maatregelen worden in verband gebracht met de zeehavens. Zo noemt Van Veldhoven samenwerking tussen onder meer vervoerders en ProRail om het ‘last mile’ vervoer in de havengebieden efficiënter uit te voeren als harde voorwaarde voor het toekennen van subsidie. Uit haar brief aan de Kamer blijkt overigens dat ‘desbetreffende’ havenbedrijven hebben laten weten daarin het voortouw te willen nemen.

Lak gaat er vanuit dat dat wel goed komt. Hij ziet ‘een enorme bereidheid’ bij alle partijen om de sector een nieuwe impuls te geven en noemt het pakket ‘het startpunt van een nieuwe aanpak’. Hans-Willem Vroon van belangenvereniging RailGood spreekt van ‘een pakket om trots op te zijn’. Behalve de halvering van de gebruiksvergoeding is voor hem ‘de erkenning van de waarde van spoorgoederenvervoer’ een belangrijk resultaat.