Nu bleek het allemaal onheil op de lange termijn. Nog nooit zijn er zoveel treinkilometers gepland als voor 2019. En hoewel ProRail in de berichtgeving over het komende jaar nog positief is – al moeten we de reacties van de vervoerders nog afwachten – werd er breed gewaarschuwd dat het spoor in Nederland nagenoeg vol zit.

In het ProRail-persbericht werd ook al een volgende conclusie gedeeld; het bijleggen van spoor heeft geen zin, er is schijnbaar geen ruimte meer voor. Het moet komen van optimalisatie en innovatie. Vanuit de spoorsector kwam het beter faciliteren van langere goederentreinen al als een aardige suggestie.

Wildere suggesties waren er ook, zo had de NOS een deskundige gebeld die voorstelde om het hele goederenvervoer van het spoor te halen. Op een gegeven moment konden de goederen dan mee met de hyperloop. Mogelijk dat de blockchain dan ook mogelijkheden biedt…

De volle infrastructuur is, los van de structurele (bevolkings)groei, ook gevolg van de alweer bijna twintig kwartalen groeiende economie. Voor de Maritime Delta Monitor, een tweejaarlijks onderzoek naar de ontwikkeling van de maritieme sector in Zuid-Holland, kreeg ik vacaturecijfers van het UWV voor de brede maritieme sector onder ogen. Dus inclusief de deelsector havens en logistiek.

Los van het bekende verhaal over de nog steeds toenemende schaarste aan geschoold technisch personeel blijft ook de arbeidsmarkt voor logistiek personeel zeer krap. Waren er eerder deze zomer berichten over tankstations die niet meer bevoorraad konden worden, van de week luidde ook de luchtvrachtsector de noodklok. Getruckte luchtvracht krijgt in toenemende mate te maken met vertraging door personeelstekorten.

En die krapte zorgt weer voor forse loonstijgingen. De wake-up rapporten over de sector wegvervoer laten de noodzaak tot verandering zien. Op korte termijn is het zaak om de ontwikkeling van omzet en winst weer wat positiever bij elkaar te brengen.

In Nieuwsblad Transport van vorige week was het zinnetje “die hogere kosten heeft Waberer’s gedurende de eerste zes maanden nog niet contractueel kunnen doorbelasten aan klanten” bij een toelichting op cijfers van deze wegvervoerder dan ook veelzeggend. Het gaat hier om een van de grootste wegvervoerders van Europa, en als die al moeite ondervindt om prijsstijgingen door te belasten…

De lange termijn voor het wegvervoer ziet er volgens diezelfde rapporten, zeker voor kleinere bedrijven, niet al te rooskleurig uit. Ook in deze sector is er de noodzaak om te investeren in digitalisering en verduurzaming.

Het is dan ook te hopen dat de Uitvoeringsagenda Visie Goederenvervoer 2040, die al vorig jaar door de minister aangekondigd is, snel afgerond wordt. Zonder vervoer staat immers alles stil.