Infrabel eist miljoenen terug van spoorkartel

prijsafspraken

Infrabel, de beheerder van het Belgische spoorwegnet, sleept vijf leveranciers voor de rechter. Ze hadden gedurende bijna zes jaar voor een raamovereenkomst met Infrabel onderlinge afspraken gemaakt om prijzen in te dienen die hoger waren dan marktconform is.

Het gaat om ABB Ltd en dochteronderneming ABB SA, Siemens en dochteronderneming Siemens Mobility, Tranzcom en dochteronderneming AEG Belgium SA, Schneider Electric en dochteronderneming Schneider Electric Energy Belgium en Sécheron SA.

Miljoenenschade

Een onderzoek door de Belgische Mededingingsautoriteit, dat in mei 2017 werd afgerond, legde de praktijken van de opdrachtnemers bloot. Op basis van berekeningen van onafhankelijke experts gewaagt Infrabel van een geleden schade van 4 tot 6 miljoen euro.

Via de rechtbank wil de spoorbeheerder het bedrag recupereren. Om welk bedrag het precies gaat, wordt tijdens het proces bepaald. Dat Infrabel zolang wachtte om naar de rechtbank te stappen, was te wijten aan het uitpluizen van alle financiële gegevens voor een periode van verschillende jaren.

Hogere prijzen

De raamovereenkomst betrof de vernieuwing van tractieonderstations, die de spanning van het Belgische hoogspanningsnet omzetten in bruikbare spanning voor het treinverkeer. Telkens wanneer Infrabel in het kader van deze opdracht een beroep wilde doen op een firma, organiseerde het tussen de opdrachtnemers een nieuwe mededinging.

Het bleek dat deze firma’s afspraken hadden gemaakt om tijdens de duur van de raamovereenkomst hogere prijzen in te dienen dan wat marktconform is en ervoor te zorgen dat elk bedrijf uiteindelijk zijn deel van de koek kreeg.

Klokkenluider

‘Deze gezamenlijke strategie was uiteraard in het nadeel van Infrabel, dat uiteindelijk heel wat meer heeft betaald dan het had gemoeten’, aldus de spoorwegbeheerder, die hiervoor verwijst naar een uitspraak van de Belgische Mededingingsautoriteit.

Die legde vier van de betrokken bedrijven vorig jaar al een boete van samen bijna 1,8 miljoen euro op. Het vijfde bedrijf, ABB, kon genieten van een verzachtende maatregel, omdat het als klokkenluider had gefungeerd.

Infrabel eist miljoenen terug van spoorkartel | NT

Infrabel eist miljoenen terug van spoorkartel

prijsafspraken

Infrabel, de beheerder van het Belgische spoorwegnet, sleept vijf leveranciers voor de rechter. Ze hadden gedurende bijna zes jaar voor een raamovereenkomst met Infrabel onderlinge afspraken gemaakt om prijzen in te dienen die hoger waren dan marktconform is.

Het gaat om ABB Ltd en dochteronderneming ABB SA, Siemens en dochteronderneming Siemens Mobility, Tranzcom en dochteronderneming AEG Belgium SA, Schneider Electric en dochteronderneming Schneider Electric Energy Belgium en Sécheron SA.

Miljoenenschade

Een onderzoek door de Belgische Mededingingsautoriteit, dat in mei 2017 werd afgerond, legde de praktijken van de opdrachtnemers bloot. Op basis van berekeningen van onafhankelijke experts gewaagt Infrabel van een geleden schade van 4 tot 6 miljoen euro.

Via de rechtbank wil de spoorbeheerder het bedrag recupereren. Om welk bedrag het precies gaat, wordt tijdens het proces bepaald. Dat Infrabel zolang wachtte om naar de rechtbank te stappen, was te wijten aan het uitpluizen van alle financiële gegevens voor een periode van verschillende jaren.

Hogere prijzen

De raamovereenkomst betrof de vernieuwing van tractieonderstations, die de spanning van het Belgische hoogspanningsnet omzetten in bruikbare spanning voor het treinverkeer. Telkens wanneer Infrabel in het kader van deze opdracht een beroep wilde doen op een firma, organiseerde het tussen de opdrachtnemers een nieuwe mededinging.

Het bleek dat deze firma’s afspraken hadden gemaakt om tijdens de duur van de raamovereenkomst hogere prijzen in te dienen dan wat marktconform is en ervoor te zorgen dat elk bedrijf uiteindelijk zijn deel van de koek kreeg.

Klokkenluider

‘Deze gezamenlijke strategie was uiteraard in het nadeel van Infrabel, dat uiteindelijk heel wat meer heeft betaald dan het had gemoeten’, aldus de spoorwegbeheerder, die hiervoor verwijst naar een uitspraak van de Belgische Mededingingsautoriteit.

Die legde vier van de betrokken bedrijven vorig jaar al een boete van samen bijna 1,8 miljoen euro op. Het vijfde bedrijf, ABB, kon genieten van een verzachtende maatregel, omdat het als klokkenluider had gefungeerd.