Daarvoor waarschuwt Ad Toet, projectleider van het Europese ELETA-programma en voormalig directeur van Koninklijk Nederlands Vervoer. Hij roept de Tweede Kamer op om er bij minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat op Europese uniformiteit aan te dringen. Woensdagmiddag is er een algemeen overleg in de Tweede Kamer dat vooruitloopt op de Transportraad op 3 december in Brussel, waar de Europese transportministers de Europese richtlijn bespreken.

Op dit moment wordt de richtlijn voor gecombineerd transport (Combined Transport Directive) herzien. Deze richtlijn is in 1992 ingesteld om gecombineerd vervoer te bevorderen door procedures te versimpelen en beperkingen af te schaffen. Daarin staan bijvoorbeeld regels over cabotage, het recht van een bedrijf uit het ene land om in een ander land handel te drijven.

Gecombineerd vervoer

In veel Europese landen is cabotage door buitenlandse wegvervoerders niet toegestaan. Dit doen zij bijvoorbeeld om de toestroom van goedkopere Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs tegen gaan. In de Combined Transport Directive staat vastgelegd dat als het om gecombineerd vervoer gaat, cabotage wél is toegestaan. Om voor de bepalingen van de CT-richtlijn in aanmerking te komen, moet het goederenverkeer aan een aantal specifieke criteria voldoen met betrekking tot het type ladingeenheden en afstanden.

Nu er opnieuw over de Combined Transport Directive wordt gesproken, pleiten echter een aantal lidstaten ervoor om ook gecombineerd vervoer van buitenlandse wegvervoerders te verbieden. ‘Het is de bedoeling dat er meer goederen per spoor worden vervoerd. En om die goederen naar het spoor te krijgen, is er gecombineerd vervoer nodig. Strenge cabotageregels staan dit in de weg.’

‘Je ziet nu dat lidstaten verschillende regels opstellen over welke terminals geschikt zijn voor gecombineerd vervoer. Het ene land stelt bijvoorbeeld cabotage over de lange afstand toe, en het andere land over de korte afstand. De Commissie heeft daarnaast gevraagd om het gecombineerd vervoer te registreren om een algemeen beeld te krijgen, maar een aantal lidstaten weigeren om hier aan mee te werken.’

Uniforme Europese regels

Uniforme Europese regels voor gecombineerd vervoer verbeteren de concurrentiepositie van de spoorsector, omdat er minder sprake is van bureaucratische rompslomp voor vervoerders. Extra nationale regelgeving kan er daardoor toe leiden dat wegvervoerders bij controles veeleisende, complexe documentatie moeten verstrekken dat in ieder land weer verschillend is. De verwachting is dat dit de efficiëntie van het wegvervoer niet ten goede komt.

Ad Toet werkt op dit moment als adviseur bij Berenschot en leidt daarnaast het Europese project ELETA. ELETA is een innovatieproject met als doel om informatie over de geschatte aankomsttijden (Estimated Time of Arrival/ETA) elektronisch real time uit te wisselen met alle vervoerspartners op een spoorgoederentraject. Het doel is hiervan om de logistieke keten efficiënter in te richten. Daarvoor was hij ruim tien jaar directeur van werkgeversvereniging Koninklijk Nederlands Vervoer.