Vlaanderen doet al jarenlang pogingen om het dossier voor de heractivering van de historische spoorverbinding tussen Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied, de zogenaamde IJzeren Rijn, uit het slop te trekken. Weyts liet de verschillende opties met elkaar vergelijken in een studie die ondersteund werd door de vijf betrokken overheden (Vlaanderen, België, Nederland, Duitsland, Noordrijn-Westfalen).

Volgens die studie kan het Rhein-Ruhr-Rail Connection (3RX)-tracé de beste resultaten boeken. 3RX loopt van Antwerpen via Mol en Hamont naar Roermond, maar buigt dan van het historische tracé af richting Venlo en uiteindelijk naar het Duitse Viersen. Uit het studiewerk blijkt dat dit tracé dezelfde baten belooft als het historisch tracé van de IJzeren Rijn, maar tegen de helft van de kosten.

Verdere verloop

Duitsland gaat nu een voorstel voor het verdere verloop uitwerken. ‘Het is de eerste keer dat de Duitsers een trekkersrol op zich nemen’, zegt Weyts. ‘De discussie over de 3RX verloopt nu onder een nieuw en hoopgevend gesternte.’ Concreet zal de Duitse federale regering de leiding nemen over het drielandenoverleg tussen Duitsland (met Noordrijn-Westfalen) België (met Vlaanderen) en Nederland. De Duitsers gaan een voorstel over het verdere verloop uitwerken.

‘We mikken samen met de Duitsers op Europese financiering door opname van de 3RX in het Europees kernnetwerk’, aldus Weyts. ‘Een extra spoorverbinding met het Ruhrgebied betekent minder vrachtwagens op onder meer de E17, de E19, de E313 en de E314.’