‘RTS is een webapplicatie voor het optimaliseren van de communicatie tussen alle partijen die betrokken zijn bij transport per spoor. De belangrijkste functie van de eerste versie is het plannen en real time monitoren van de treinen. Bedrijven kunnen via RTS een slot in een terminal reserveren.’ Aan het woord is An Cant, business solutions architect bij Port of Antwerp. Zij zal het systeem toelichten tijdens de conferentie Improving Rail Terminal Efficiency op 28 maart in Utrecht.

Live in tweede kwartaal

‘Met de eerste versie van RTS richten we ons vooral op spoorondernemingen, bedrijven die wagons laden en legen en andere partijen die bij het spoortransport betrokken zijn, zoals bedrijven, expediteurs en intermodale operateurs. Momenteel testen we het systeem met veel van deze bedrijven. In het tweede kwartaal van 2019 willen we live gaan met RTS.’

Volgens Cant klaagden de terminals in de haven van Antwerpen al langer over het gebrek aan communicatie en transparantie in het transport per spoor. Nu gebruiken alle partijen nog hun eigen systeem, of ze communiceren per telefoon of email. ‘Die werkwijze maakt het lastig om verschillen van inzicht op te lossen of om informatie met collega’s en anderen te delen’, aldus Cant.

Niet efficiënt

‘Soms is er nauwelijks communicatie tussen spoorbedrijven en terminals. Informatie wordt vaak gedeeld via derden. Dat is niet efficiënt en de informatie is vaak niet actueel. Er is geen overeenstemming tussen de terminalplanning en het verkeersmanagement door de leverancier van de infrastructuur’, vervolgt Cant.

Om deze problemen op te lossen hebben Port of Antwerp en Railport (een gezamenlijk initiatief van de haven en de private sector om spoorvervoer in de haven te stimuleren) veel gepraat met spoorbedrijven en terminals. Daarmee kregen zij een goed beeld van de problemen die spelen en kon er een systeem worden ontwikkeld dat alle betrokkenen kunnen gebruiken. ‘Een grote uitdaging was ons streven om een applicatie te maken die door alle soorten terminals en alle soorten treintransport gebruikt kan worden.’

Verschillende functies

Voor terminals biedt RTS een uniek platform om te communiceren met alle spoorwegbedrijven die in de haven van Antwerpen actief zijn. En voor die bedrijven biedt het systeem inzicht in de op dat moment beschikbare capaciteit voor het afhandelen van treinen, communicatie en toekomstige samenwerking. ‘Betere communicatie en op elkaar afgestemde processen van de verschillende partijen zullen zorgen voor minder vertraging, een efficiënter gebruik van de infrastructuur en een reductie van de kosten.’

Als de eerste versie eenmaal draait, willen Port of Antwerp en Railport een tweede versie lanceren voor de samenwerking en informatie-uitwisseling met Infrabel. Hierbij inbegrepen zijn afstemming tussen de terminalslots, treinpaden en rangeerplanning.

Freight and Terminal Forum

De conferentie Improving Rail Terminal Efficiency vindt plaats op de laatste dag van het Freight and Terminal Forum, dat op zijn beurt weer deel uitmaakt van RailTech Europe 2019, van 26 tot en met 28 maart in Utrecht.