Ze hebben daarom een zienswijze ingediend bij de provincie. Daarin hebben ze 41 bezwaarpunten beschreven, die worden gesteund door de burgemeester en alle wethouders van Overbetuwe. Onder meer de geluidsoverlast, toename van het vrachtverkeer en de veiligheid van fietsers zijn belangrijke aandachtspunten.

Betuweroute

Al jaren zijn er plannen voor een containterterminal in Valburg. Deze moet komen te liggen aan de Betuweroute. Het is velen een doorn in het oog dat de route wel door de regio loopt, maar de plaatselijke bevolking en het bedrijfsleven er niet van profiteren. Door de komst van de terminal zou dit kunnen veranderen.

Volgens de voorstanders zorgt de RTG voor extra werkgelegenheid. Tevens wordt duurzaamheidswinst geboekt, doordat meer goederentransport via spoor gebeurt in plaats van over de weg. Bewoners hebben zich echter massaal gekeerd tegen de komst. Begin maart, vlak voor de provinciale verkiezingen, overhandigden zij duizend protesthandtekeningen aan Gelderse lijsttrekkers.

De gemeenteraad was eind 2017 nog voorstander van de terminal. Een meerderheid keurde de plannen toen goed. De verdere uitwerking stuit echter op gemeentelijke bezwaren. Weliswaar is niet de gehele raad tegen de terminal ‘an sich’, maar wel tegen de huidige plannen.

Toestroom

Daarin zou te weinig rekening zijn gehouden met de toestroom van vrachtverkeer. De huidige infrastructuur zou deze niet aan kunnen. Daarom vinden gemeenteraadsleden en het college dat een nabijgelegen afslag van de A15 moet worden aangepast. Weliswaar zijn daar al plannen voor, maar de politici willen de garantie dat deze aanpassing plaatsvindt voordat de terminal in bedrijf wordt genomen.

Tevens vrezen bewoners en de politiek dat het tekort aan truckparkings zich laat voelen. Doordat de terminal veel vrachtwagens aantrekt, zijn voor deze voertuigen en chauffeurs parkeer- en overnachtingsmogelijkheden noodzakelijk. Daarvan zijn er nu te weinig in de omgeving. Deze faciliteiten moeten ook worden gerealiseerd vóórdat de terminal van start gaat.

Veiligheid

Een ander punt van zorg is de verkeersveiligheid, onder meer doordat het vrachtverkeer straks een route kruist die veel wordt gebruikt door fietsende scholieren. De raad en het college willen ook daarvoor een passende oplossing. De plannen die in het huidige voorstel staan, voldoen hier volgens hen niet aan.

Daarnaast is vrees voor geluidshinder. Eerdere onderzoeken hiernaar zouden niet alle omliggende plaatsen op een juiste manier hebben bekeken. De lichtoverlast is ook een punt van aandacht.

Meer kritiek

Niet alleen bewoners en politiek zetten grote vraagtekens bij de plannen. Uit een onderzoek dat eind 2017 is gepubliceerd, zou blijken dat de terminal onmogelijk rendabel te exploiteren is. Zo zouden de investeringskosten niet kunnen worden terugverdiend en is de business case alleen positief bij zeer hoge tarieven of een wekelijks volume van vierduizend teu.

Beide opties zijn volgens het rapport niet realistisch, onder meer doordat verladers in de omgeving relatief weinig lading aanbieden. Tevens zouden spoorvervoerders weinig interesse hebben om te stoppen in Valburg.

Belangrijk om op te merken bij dit onderzoek, is dat het is opgesteld op verzoek van terminal-operator BCTN. Zij hebben in Nijmegen zelf een terminal. RTG zou voor hen mogelijk extra concurrentie betekenen.

Exploitatie

De aanbestedingsprocedure van de terminalexploitatie is gewonnen door Dutch European Rail Terminal (Dert). Dit is een samenwerkingsverband van Bolk Transport, Giesbers Groep en Willem van den Heuvel, voormalig grondlegger van BCTN.

Wat de kritiek van de gemeenteraad betekent voor de komst van de terminal, moet nog blijken. Geduld is echter geboden. De provincie praat pas aan het einde van dit jaar weer over RTG.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement