Het gaat om open top containers gevuld met bulk, bestaande uit brandstofpellet-korrels. N+P Group verwerkt reststoffen en afval en verkoopt dat als secundaire brand- en grondstoffen.

Vrachtauto’s van de weg

‘Aangezien afval en reststoffen laagwaardige producten zijn, zijn de marges laag en moet de logistiek heel efficiënt plaatsvinden’, licht logistiek manager Rick Martens toe. ‘Hierbij staat het bijdragen aan een beter en duurzamer milieu hoog in het vaandel. We streven er daarom naar om zoveel mogelijk afvaltransport intermodaal per spoor en binnenvaart te organiseren. Het doel is om meer vrachtauto’s van de weg te halen. Op die manier zijn niet alleen de producten duurzaam, maar ook het transport dat daarbij hoort.’

Tijdens het transport werd ongeveer 1.000 ton Subcoal brandstofpellets verdeeld over 48 containers en per trein vervoerd. De pellets werden vanuit de productielocatie in Farmsum (bij Delfzijl) naar de staalindustrie te Linz in Oostenrijk gebracht. Martens: ‘Dit was een echt off-road traject, waarbij alleen de eerste 3,5 km vanaf de productielocatie tot de spooraansluiting op het Metal-park in Farmsum per truck werd uitgevoerd. De totale afstand tussen productielocatie en ontvangstlocatie bedraagt 1.000 km over de weg.’

Geen terminals

Op de ontvangstlocatie werden de containers on-site per spoorconnectie aangeleverd. De afvoer van de wagons heeft in gedeeltes plaatsgevonden. De truck met chassis kon zelf de 30′ open top containers van de wagons leeg afnemen en na belading er weer vol op zetten, en vice versa op de eindbestemming. ‘Dit is zonder tussenkomst van overslagkranen of terminals gebeurd’, zegt Martens. ‘Afgezien van een aantal eerdere testen is dit concept nu voor het eerst echt toegepast om een groter volume te kunnen verladen.’