De maatregel zou transporteurs kunnen helpen om jaarlijks 750.000 vrachtwagenritten uit de file te halen en zo de mobiliteit in België stimuleren. Momenteel kreunt België onder het fileprobleem. De tegen 2040 verwachte toename met 27% van het vrachtvervoer zal dit probleem vergroten. Om een volledige immobilisatie in de nabije toekomst te vermijden willen beide federaties dat er dringend werk wordt gemaakt van een intelligente transportmix.

Investeringen

‘Wegvervoerders en spooroperatoren redeneren hoe langer, hoe meer in termen van modale complementariteit. Die mentale klik is al een tijdje gemaakt’, zegt Philippe Degraef, directeur van Febetra. ‘Nu komt het erop aan om die ook in daden om te zetten.’ Precies daar wringt de schoen.

‘Wegvervoerders willen wel een deel van hun vrachtvervoer naar het spoor of binnenwater overhevelen, maar dienen die plannen op te bergen door het kostenplaatje. Goederen naar het spoor overhevelen vergt een extra handeling, goed voor een extra operationele kost van gemiddeld 40 euro. Daarnaast zijn investeringen in specifieke infrastructuur en materieel nodig.’

Kosten

Febetra en het spoorforum zijn ervan overtuigd dat veel meer wegvervoerders vaker multimodale diensten zouden ontwikkelen op zowel korte- als langeafstandstrajecten, wanneer de huidige kostenhandicap wordt weggewerkt. Daarvoor zijn volgens hen steunmaatregelen nodig voor wegvervoerders die investeren in aangepaste infrastructuur of materieel, zoals reachstackers, containers en multimodale trailers. Ze vragen voor de overslagkost ook een vergoeding van 40 euro per unit die een wegvervoerder op het spoor of een andere duurzame modus zet.

Volgens Paul Hegge, vertegenwoordiger van het Belgian Rail Freight Forum kan de overheid zo jaarlijks 750.000 truckritten uit het Belgische verkeer halen en dagelijks 1.000 verliesuren in files vermijden.