Het was Railforum opgevallen dat er in het wegvervoer al verschillende experimenten met automatische voertuiggeleiding zijn en in het spoorvervoer nog niet. TNO Inro en NS Railinfrabeheer gingen het project uitvoeren, ondersteund door verschillende leden van Railforum Nederland.

Volgens R. Vork, beleidsmedewerker projecten bij Railforum, gaat het om een lange termijnvisie. ‘Het is een open onderzoek, waarbij we kijken wat realiseerbaar is. Je kunt bijvoorbeeld containers op een trein zetten, iemand toetst ergens in waar ze heen moeten en de trein gaat rijden. Machinisten zijn niet meer nodig, waardoor je personeelskosten bespaart.’

Hij beaamt dat er veel aan de infrastructuur moet gebeuren om het systeem werkbaar te maken. ‘De invoering van BB21, een nieuw beheers- en beveiligingssysteem kan hierbij helpen.’