Tot voor kort was Dert de beoogde exploitant van de aan de Betuweroute te ontwikkelen spoorterminal, die overigens al meer dan twintig jaar op de agenda staat. Het provinciebestuur kiest nu toch voor een openbare aanbesteding voor de aanleg en exploitatie, ‘omdat dan alle marktpartijen kunnen meedingen en het de beste manier is om de terminal te ontwikkelen’. Volgens De Gelderlander gaat de provincie Dert ‘een soort schadevergoeding betalen’ voor de kosten die de afgelopen jaren zijn gemaakt, maar het bedrijf wil dat niet bevestigen.

Juridische procedures

Uit de aankondiging blijkt dat de provincie zich nu realiseert dat vasthouden aan exclusiviteit voor Dert waarschijnlijk zou leiden tot juridische procedures van andere gegadigden. Die zouden kunnen aanvoeren dat de constructie zou neerkomen op illegale staatssteun. Dert is een samenwerkingsverband van Bolk Transport, Giesbers Groep en Willem van den Heuvel, oprichter en voormalig eigenaar van de terminalgroep BCTN.

De provincie begint nu een marktverkenning, die naar verwachting eind dit jaar afgerond wordt. Daarnaast wordt er gewerkt aan het definitieve inpassingsplan, dat komend voorjaar aan Provinciale Staten zou moeten worden voorgelegd. Eind 2024 zou de terminal volgens de provincie open moeten kunnen gaan. Onduidelijk is of in die planning rekening is gehouden met eventuele vertraging als gevolg van de stikstof-uitspraak van de Raad van State.

Verzet

De gemeente Overbetuwe, waarin Valburg ligt, is fel tegen de huidige plannen en de gemeenteraad stemde ze eerder dit jaar unaniem weg. De gemeente heeft daarop een zienswijze ingediend met niet minder dan 41 bezwaarpunten, onder meer op het gebied van geluidsoverlast, toename van het vrachtverkeer en de veiligheid van fietsers.

De provincie geeft echter hoog op van de voordelen en noemt de terminal ‘goed voor de werkgelegenheid in heel Gelderland’. Andere argumenten zijn dat ‘vervoer over het spoor milieuvriendelijker is dan over de weg’ en dat de provincie met de railterminal ‘een bijdrage levert aan de klimaatdoelen van Parijs en daarmee direct aansluit bij Europees beleid’.