Scheuer heeft DB-baas Richard Lutz per brief gesommeerd om uiterlijk op 14 november aanstaande concreet aan te geven hoe de toenemende vertragingen bij zowel het reizigers- als het goederenvervoer worden tegengegaan.

Bij DB Cargo is sprake van werkeloos stilstaande treinen, slecht materieel, een personeelstekort en een ‘niet functionerende’ productiestructuur, zegt Scheuer in zijn brief, waarop persbureau Deutsche Presse Agentur de hand heeft gelegd. De verkeersminister staat zelf onder zware politieke druk om nu eindelijk eens in te grijpen bij Deutsche Bahn, een volledige dochter van de Duitse staat.

Aanleg en onderhoud

Deutsche Bahn presteert al jaren onvoldoende, zowel in het verlieslijdende goederenvervoer als in het personenvervoer, dat met voortdurende vertragingen te maken heeft. Daar komt bij dat DB ook verantwoordelijk is voor de investeringen in onderhoud en aanleg van het spoor. Feitelijk moet de staat hier al jaren bijspringen, omdat de kasstroom bij het spoorconcern de te plegen investeringen niet volledig dekt.

Scheuer heeft het kennelijk helemaal gehad met ‘die Bahn’, in het bijzonder de manier waarop het concern wordt geleid en er jaar in jaar uit maar niet in slaagt de boel op orde te krijgen. In zijn schrijven aan Lutz dringt de minister aan op ‘vérgaande veranderingen’.

Hij spreekt over ‘inefficiënte bestuurslagen’. Hij vindt dat die plaats moeten maken voor een ‘vlakke en overzichtelijke hiërarchie’, om ‘eenvoudigere besluitvorming’ mogelijk te maken.

Verlieslijdend

In het goederenvervoer kampt DB met teruglopend vervoer direct van en naar productiecentra, met één of enkele wagens. Dit haarvatenvervoer, waarbij elders hele treinen moeten worden samengesteld, is al lange tijd verlieslijdend. DB Cargo legt de facto een beslag op de totale opbrengsten van het hele concern.

Tot twee keer toe heeft het Bundesrechnungshof, de algemene rekenkamer van Duitsland, erop aangedrongen dat de concernstructuur bij DB volledig op de schop gaat. Zo zou de logistieke dochter, DB Schenker, moeten worden verkocht om de grote schuldenlast van het hele concern, geschat op ongeveer twintig miljard euro, te verlichten.

De rekenkamer beschouwt DB Schenker als een ‘Fremdkörper’ binnen een concern dat zich zou moeten richten op het algemeen belang van goed en betrouwbaar nationaal spoorvervoer van reizigers en goederen. Door verkoop van het logistieke bedrijfsonderdeel zou geld vrijkomen om broodnodige investeringen in het spoornet te financieren.

Arriva

Deutsche Bahn is inmiddels wel begonnen met de verkoop van de buitenlandse reizigersdivisie Arriva. Die lijkt echter niet bij benadering voldoende op te brengen om de financieringsproblemen van het hele concern op te lossen.

De Duitse staat heeft de laatste jaren keer op keer aangedrongen op meer structurele maatregelen bij DB. Dat leverde wel ‘strategische’ plannen op van het dagelijks bestuur van het concern, die echter nog weinig tot niets hebben bijgedragen aan verbetering van de resultaten.

Het geduld bij Scheuer lijkt nu op te raken. In zijn ultimatum aan DB-topman Lutz heeft hij nog net geen sancties aangeduid voor het geval dat Lutz op 14 november verzuimt met concrete maatregelen af te komen.