Deutsche Bahn is onlangs in een brief de wacht aangezegd door verkeersminister Andreas Scheuer. Duitsland is enig aandeelhouder van DB en wil dat eindelijk wordt ingegrepen om met name aan de jarenlange verliezen bij goederenspoorbedrijf DB Cargo een einde te maken. Scheuer wil van de concerntop uiterlijk op 14 november uitsluitsel over de toekomststrategie.

Nieuwe voorzitter

DB Cargo blijft vrijwel zeker een concernonderdeel en moet ook in het internationale spoorvervoer een rol blijven spelen. Het bedrijf krijgt een nieuwe bestuursvoorzitter, Sigrid Nikutta, die al eerder bij DB Cargo als manager werkte en nu van buiten is teruggehaald om de sanering te voltooien.

De verkoop van Arriva, of althans een deel van dit bedrijfsonderdeel, staat wel vast. Hier werken ruim 50.000 mensen in het personenvervoer over het spoor en met de bus. Het hoofdkantoor van Arriva staat in het Britse Sunderland. Arriva is actief in veertien Europese landen.

Internationale expansie

Arriva werd in 2010 overgenomen door Deutsche Bahn, in een poging tot internationale expansie. Voor de verkoop ervan staat met potlood een opbrengst van vier miljard euro in de boeken. Maar een probleem is de schuldenlast van één miljard euro die op het bedrijf drukt. Deze maakte het moeilijk om een overnemer te vinden voor heel Arriva. Een beslissing moet nog dit jaar vallen.

Bij het overleg in de raad van commissarissen van vandaag staat ook de eventuele verkoop van DB Schenker op de agenda. Deze divisie is wereldwijd een grote expediteur van zee- en luchtvracht en verder een exploitant van distributiecentra en opslagplaatsen voor verladers. Er werken 76.000 mensen.

De Duitse algemene rekenkamer, het Bundesrechnungshof, heeft erop aangedrongen ook deze divisie in de verkoop te zetten om de schuldenlast van heel Deutsche Bahn, die ruim twintig miljard euro bedraagt, gedeeltelijk te delgen.

Afstoting

Daartegen heeft de raad van bestuur van DB zich tot dusver verzet, evenals tegen afstoting van het zieltogende DB Cargo. Over het lot van deze bedrijfsonderdelen zal de raad van commissarissen, waarin vertegenwoordigers van de Duitse staat, de werknemers en onafhankelijke toezichthouders zitting hebben, vandaag tot een beslissing willen komen.