Door het vervallen van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) moet de provincie met een Milieueffectrapport de stikstofuitstoot van het project in kaart brengen. Het eerder opgestelde ontwerp-inpassingsplan was gebaseerd op het PAS en is ingetrokken. Gedeputeerde Staten willen midden volgend jaar een herziene versie presenteren en hopen dat Provinciale Staten dat voor het einde van het jaar goedkeuren.

Marktconsultatie uitgesteld

Ook de uitkomst van de zogenoemde marktconsultatie komt later, in het eerste kwartaal van volgend jaar in plaats van voor het eind van dit jaar, zoals eerder aangekondigd. De provincie zette dit proces twee maanden geleden in gang, na het verbreken van de samenwerking met Dert.

Dit consortium met Bolk Transport, Giesbers Groep en Willem van den Heuvel zou de spoorterminal gaan exploiteren, maar de provincie koos te elfder ure uit angst voor claims toch voor een openbare aanbesteding. Onduidelijk is of Dert schadeloos is gesteld.

Gemeente is tegen

De provincie geeft niet aan of de planning voor de ingebruikneming van de overslagterminal aan de Betuweroute bij Valburg ook opschuift. Die noemde in september eind 2024 als streefdatum.

De gemeente Overbetuwe, waarin Valburg ligt, is fel tegen de huidige plannen en de gemeenteraad stemde ze eerder dit jaar unaniem weg. De gemeente heeft daarop een zienswijze met 41 bezwaarpunten ingediend.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement