Doll was niet alleen met de financiën van het hele concern belast, maar ook met de sanering bij probleemdochter DB Cargo. Op zijn vertrek was aangedrongen door Andreas Scheuer, de bondsverkeersminister.

Reorganisatie DB Cargo

Naar verluidt had Doll, nog maar anderhalf jaar geleden aangetreden bij DB, graag de reorganisatie bij DB Cargo willen blijven leiden. Als topmanager bij dit concernonderdeel is echter inmiddels Sigrid Nikutta benoemd. Het boterde bovendien niet tussen Doll en DB-topman Richard Lutz.

Het grootste probleem waarover Doll is gestruikeld, is de verkoop van Arriva. Deze internationale dochter in het reizigersvervoer per trein en bus, staat te koop, maar er heeft zich nog geen koper gemeld. Arriva zou vier miljard euro moeten opbrengen. De gegadigde moet dan ook een schuldenlast van één miljard euro willen overnemen.

Tumultueuze vergaderingen

De afgelopen dagen, sinds eind vorige week, heeft de raad van commissarissen, gevormd door vertegenwoordigers van de staat en het personeel en enkele onafhankelijke leden, tumultueuze vergaderingen gehouden over de strategie van Die Bahn. De commissarissen waren daartoe opgeroepen door minister Scheuer, die de beroerde toestand bij met name DB Cargo zat is.

Tot oplossingen lijkt het topberaad nog niet te hebben geleid. Er spelen onderhuids vele persoonlijke conflicten in de Berlijnse ‘Bahn Tower’, waar de commissarissen confereren. De druk van buiten is groot. Zo wil Scheuer nu eindelijk wel eens hom of kuit over de toekomst van Deutsche Bahn, maar heeft ook het Bundesrechnungshof, de Duitse rekenkamer, zich dit jaar indringend met de zaak bemoeid.

Ook DB Schenker in de verkoop?

De rekenkamer vindt dat Die Bahn ook moet overwegen afscheid te nemen van de logistieke dochter en expediteur DB Schenker, teneinde de schuldenlast die op het concern drukt, te verminderen. DB zou zich, vindt het rekenhof, vooral op haar kerntaken in het personenvervoer over het spoor moeten toeleggen.