Dat zegt de Union van CDU en CSU, de partijen die samen de grootste regeringsfractie vormen in de coalitie met de SPD. ‘Het is tijd voor een nieuwe spoorhervorming’, vindt Ulrich Lange, de vice-fractievoorzitter van de Union in de Bondsdag. ‘We merken steeds meer dat Deutsche Bahn de nieuwe uitdagingen niet de baas weet te worden.’

De Union wil meer directe invloed op strategische beslissingen die door de top van DB worden genomen. Het concern weet maar geen oplossingen te bedenken voor de verliezen in het goederenvervoer.

Deutsche Bahn werd in 1994 omgevormd in een Aktiengesellschaft (AG), waarbij alle aandelen in handen bleven van de staat. Wat de Union nu bepleit, een omvorming in een Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH, vergelijkbaar met een BV), lijkt een subtiele en cosmetische wijziging.

Zware druk

Maar de AG (‘NV’) en de GmbH (‘BV’) geven de alleenaandeelhouder naar Duits recht wel verschillende invloed op het ondernemingsbestuur. Bij een GmbH heeft de staat volgens Lange een direct ‘aanwijzingsrecht’, waaraan de bestuurders zich hebben te houden. ‘Dat hebben we tot dusver bij de bestuursleden van DB niet.’

Bondsverkeersminister Andreas Scheuer zette het bestuur van DB eind vorig jaar al eens onder zware druk om nu eindelijk voortvarend op te treden bij strategische kwesties en inzake de verliesgevende divisie goederenspoorvervoer.

Het kwam daarna tot enkele personele wisselingen in de leiding van het concern, waarbij onder anderen de financiële topman, tevens verantwoordelijk voor DB Cargo, het bedrijf moest verlaten. Tot werkelijke wijzigingen kwam het echter niet.

Scheiding concern en spoornetbeheer

De partijtop van de Union wil nu drastischer kunnen ingrijpen, heeft vice-fractievoorzitter Ulrich Lange in de Augsburger Allgemeine laten weten. Daarbij staat ook een scheiding op het programma tussen het spoorbedrijf DB en het beheer van het spoorwegnet, dat is ondergebracht bij DB Netz, een divisie van het concern.

Volgens Lange staat een verkoop van aandelen in de huidige Bahn AG niet meer ter discussie. In de Duitse politiek, en bij DB zelf, is lang gespeculeerd op een gedeeltelijke privatisering van het spoorconcern. In het eerste decennium van deze eeuw werd zelfs een beursgang voorbereid, die echter werd afgeblazen toen het begin van de financiële crisis in 2007 zich aandiende.

Een verkoop van onderdelen van DB blijft wel op de agenda staan. Het bedrijf wil afscheid nemen van reizigersdochter Arriva, een internationaal bedrijf met belangen in ruim tien Europese landen met het hoofdkantoor in Engeland. Concurrenten hebben echter nog niet toegehapt, omdat voor Arriva een bedrag van vier miljard euro wordt gevraagd en de overnemer ook circa één miljard aan schulden zal moeten overnemen.

DB Schenker

De Duitse algemene rekenkamer, het Bundesrechnungshof, heeft er vorig jaar verscheidene keren op aangedrongen om ook de divisie DB Schenker te verkopen. Dit deel van het DB-concern is één van de grootste expediteurs en logistieke dienstverleners in de wereld. Over hoe het verder moet met DB Schenker, binnen of buiten Deutsche Bahn, heeft Union-woordvoerder Lange zich niet uitgelaten.

De voorstellen van Lange zijn opmerkelijk, omdat de wetenschappelijke dienst van de Bondsdag in 2016 een rapport opstelde met als teneur dat een omvorming van DB van een AG naar welke andere rechtsvorm ook, voor de staatsinvloed weinig zou uitmaken. Deze dienst vroeg zich ook af of een omvorming van AG naar GmbH op grond van Europees recht wel toelaatbaar zou zijn.