De afgelopen jaren is op dit vervoer, waarbij soms maar één of twee wagons bij de verlader moeten worden opgehaald, zwaar bespaard, bijvoorbeeld door kleine overslagemplacementen te sluiten.

Het heeft niets opgeleverd. DB Cargo, de goederendochter van Deutsche Bahn, bleef met grote verliezen kampen. In het eerste halfjaar van 2019 leed de divisie een verlies voor rente en belastingen van 132 miljoen euro.

Tegengestelde strategie

Nikutta zoekt nu steun bij de raad van commissarissen van Deutsche Bahn voor een tegengestelde strategie. Ze wil door automatisering het ophalen en rangeren vergaand verbeteren om de kosten te drukken.

Voor verladende bedrijven die niet, of niet meer, over een eigen toegang tot het spoor beschikken, moet de vrachtauto worden ingezet. Die rijdt de lading dan over een beperkte afstand naar een emplacement waar deze in complete treinen wordt overgeslagen.

Breuk

Het plan van Nikutta betekent een radicale breuk met het recente verleden. Sinds de eeuwwisseling heeft DB alleen maar kleine spooraansluitingen gesloten, waardoor veel verladers werden gedwongen hun lading over lange afstanden over de weg of met binnenschepen te verzenden.

Aan de gewenste verschuiving van goederen van de weg naar het spoor leverde dit alleen maar een negatieve bijdrage. De resterende kleine spooraansluitingen kostten intussen steeds meer.

Nikutta zoekt rugdekking bij staat

Nikutta, die een deel van haar loopbaan bij Deutsche Bahn doorbracht, werd eind vorig jaar teruggehaald, nadat ze een uitstapje had gemaakt naar het Berlijnse stadsvervoerbedrijf. Ze loste aan de top van DB Cargo de financiële topman van Deutsche Bahn af, die aan de kant werd gezet.

De vraag zal nu zijn of ze rugdekking krijgt van de ‘Aufsichtsrat’ van DB, waarin de staat als enige aandeelhouder zitting heeft, samen met de ondernemingsraad en onafhankelijke commissarissen.

Miljarden

De staat wil dat DB het lek bij de goederendochter snel boven water haalt. Het hele concern staat voor miljarden kostende maatregelen om achterstallig onderhoud aan infrastructuur in te halen.

Gezocht wordt naar gegadigden voor concernonderdelen die niet essentieel worden geacht voor het Duitse kernbedrijf, namelijk goed spoorvervoer voor zowel reizigers als goederen. In dat kader staat Arriva te koop. Ook een verkoop van DB Schenker wordt niet uitgesloten.