Zusterbedrijf DB Schenker deed het daarentegen vorig jaar wederom goed. Waar DB Cargo al meer dan vijf jaar lang verlies op verlies stapelt, levert DB Schenker elk jaar stijgende winstcijfers op. Over het afgelopen jaar behaalde het expeditiebedrijf een winst voor belasting en rente (ebit) van 538 miljoen euro. Dat was 7% meer dan het resultaat van ruim een half miljard euro in 2018.

De omzet stagneerde (+0,2%) bij DB Schenker wel op 17,09 miljard euro. Dat komt vooral door het slechte vrachtaanbod (-9% naar 1,18 miljoen ton) in de luchtvrachtindustrie en dalende tarieven in deze sector. Dat leverde een gevoelig omzetverlies van bijna 7% op naar 3,5 miljard euro bij de werkmaatschappij. Onder de streep bleef er een ebit over van 172 miljoen euro, een afname van 3,4% tegenover het boekjaar 2018.

Wegvervoer

De divisies Ocean Freight en Contract Logistics deden het qua omzet een stuk beter dan de luchtvrachtdivisie. Binnen de containervaart was er sprake van een moderate groei van 5,5% naar ruim 3 miljard euro, terwijl het volume steeg met 4,1%. In totaal verkocht DB Schenker 2,2 miljoen teu. Dat leverde uiteindelijk een bedrijfsresultaat op in deze modaliteit van ruim 91 miljoen euro, een stevige groei van 12,3%.

De contractlogistiek wist de omzet met 4,3% te verhogen naar 2,7 miljard euro, maar die toename vertaalde zich door gewijzigde boekhoudregels niet in meer resultaat (ebit). In totaal zag Schenker in de distributie en opslag het bedrijfsresultaat afnemen met ruim 14% naar 79 miljoen euro. De winst voor belastingen, afschrijvingen en rentelasten liet wel een stevige stijging zien (+121%).

Het wegvervoer van Schenker ontwikkelde zich vorig jaar sterk en nam met 37,6% toe naar 172 miljoen dollar. De omzet van het bedrijfsonderdeel lag op 7,1 miljard euro (+0,5%), waarmee het wegvervoer de grootste divisie blijft binnen DB Schenker. Het volume nam daarbij met 0,6% toe.

Bij het railgoederenbedrijf van DB stonden vrijwel alle financiële en vervoersindicatoren op rood in 2019. Ebit, ebitda, omzet, het vervoerde tonnage en het afgelegde aantal tonkilometers namen af. Enige lichtpuntje was de punctualiteit, die steeg lichtjes.

Irritatie

De omzet van DB Cargo kwam vorig jaar uit op 4,45 miljard euro. Dat was een fractie onder de inkomsten (4,46 miljard euro) uit 2018. Het vervoerde volume daalde sterk met 9,2% naar 232 miljoen ton, terwijl het aantal tonkilometers met 3,7% terugliep.

Het vrachtbedrijf van Deutsche Bahn levert al meer dan vijf jaar rode cijfers op voor het moederconcern en de directie kreeg ondanks diverse reorganisaties het lek nog steeds niet boven.

Ook slaagde het management er ondanks verschillende toezeggingen niet in om het vrachtvolume te laten stijgen. De laatste tien jaar is dat steeds verder onderuitgegaan en de directie van DB Cargo heeft dan ook niet kunnen profiteren van de modal shift in de Europese transportmarkt van de laatste jaren.

De aanhoudende verliezen van DB Cargo komen samen inmiddels uit op een bedrag van meer dan een miljard euro. Deze verliezen worden veelal opgevangen door de opbrengsten van het passagiersvervoer, wat tot irritatie leidt bij andere railgoederenvervoerders. Zij zien dit als kruissubsidiëring en ergeren zich ook aan het feit dat Berlijn soms bijspringt om financiële gaten te dichten bij het staatsbedrijf. Zij beschouwen dit als oneerlijke concurrentie.

Ontslagen

De Duitse politiek zelf is ook niet gelukkig met de gang zaken bij DB Cargo en bemoeit zich dan ook nadrukkelijk met het beleid op het hoofdkantoor. Zo moest op verzoek van verkeersminister Andreas Scheuer de financiële topman Alexander Doll, tevens hoofd van DB Cargo, vorig jaar het veld ruimen. Hij is opgevolgd door Sigrid Nikutta.

Belangrijke oorzaak voor de forse verliezen bij de railgoederentak is het zogeheten wagenladingvervoer. Hierbij haalt DB Cargo bij productiecentra kleine ladingen op, om deze vervolgens elders aan elkaar te koppelen en er een complete goederentrein van te maken. Deze activiteit is goed voor grofweg een derde van het totale volume, maar brengt veel kosten met zich mee.

De  financiële cijfers over het eerste kwartaal van 2020 zijn uiteraard nog niet voorhanden. Maar de Duitse staatssecretaris van Verkeer Enak Ferlemann zei begin maart dat de cijfers bij DB Cargo dit voorjaar niet zijn verbeterd. Hij sprak toen van ‘een gespannen bedrijfseconomische situatie’ voor de spooronderneming. En toen moesten de coronaproblemen nog komen.