Sinds 2015 daalt het volume aan vrachtauto’s dat door het Alpenland wordt vervoerd over het spoor tussen Duitsland en Italie. Het railbedrijf Ralpin, uitbater van de Rola, vervoerde vorig jaar nog maar 87.000 trucks, 10% minder dan in 2018. Dat dalende volume ging gepaard met minder inkomsten en afnemende staatssteun. De centrale regering in Bern heeft de jaarlijkse steun van 30 miljoen Zwitserse frank al afgebouwd naar 20 miljoen frank. Deze regeling loopt in 2023 af en het is nog maar de vraag of die door de regering wordt verlengd.

Niet winstgevend

Ralpin heeft voor volgend jaar de opdracht gekregen van de Zwitserse overheid om te komen met een totale analyse van de Rola. De conclusies zullen beslissend zijn of Zwitserland verder geld zal steken in deze vorm van modal shift.  De eerste bevindingen van het bedrijf zien er overigens niet bemoedigend uit voor het continuering van het project. Zo zou blijken dat zelfs met nieuwe samengestelde vrachttreinen met een extra lengte van 740 m de Rola niet winstgevend te exploiteren is. Ralpin blijft dan ook afhankelijk van overheidsgelden om de treinen te laten rijden.

Zwitserland staan verder hoge investeringen te wachten na dit jaar, stelt Ralpin. Zo moeten niet alleen locomotieven en de speciale wagons deels worden vervangen, maar ook terminals. Het gaat volgens het bedrijf daarbij om een totale investering ‘van zeker een half miljard Zwitserse frank’. In dat bedrag is nog niet het jaarlijkse bedrag van 25 tot 30 miljoen frank opgenomen om de exploitatieverliezen te compenseren.

Volgend jaar zal het Zwitserse parlement beslissen aan de hand van het eindrapport van Ralpin of dat geld in de toekomst beschikbaar wordt gesteld.