Duitsland lijkt hier alvast een voorschot op te willen nemen met de bekendmaking van hun voornemen. Daarin worden ze gesteund door de ERFA, de European Rail Freight Association. Volgens de ERFA zijn maatregelen zoals het verder verlagen van de vergoeding spoorgebruik de meest effectieve manier om de spoorgoederenvervoerders op een eerlijke en transparante manier tegemoet te komen.

Europese kaderwet

‘We steunen de Duitse regering op de door hen ingeslagen route voor de ondersteuning van het goederenvervoer per spoor’, aldus ERFA-president Dirk Stahl. Secretaris Conor Feighan vult aan dat het voornemen van de Duitse overheid aantoont hoe belangrijk het is dat de Europese Commissie op dit vlak in beweging komt en zorgt dat de Europese kaderwet zelf ook verlengd wordt.

Dat veel landen al naar het middel van lagere tarieven hebben gegrepen, toont wat de ERFA betreft het succes van de maatregel aan. In maart maakte de Belgische regering bekend dat het tot 30 juni een verlaagd tarief voor goederentreinen zou hanteren. Bovendien komen de annulerings- en reserveringskosten te vervallen. De steunregeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. Oostenrijk, Luxemburg en Frankrijk hadden reeds afstand van de gebruikersvergoeding voor spoorgoederenondernemingen van gedaan.

Er zou wat de ERFA betreft dan ook afgezien moeten worden van directe steun aan bedrijven, al dan niet in de vorm van financiële injecties. De organisatie roept op tot waakzaamheid op dit vlak. Zo moeten voorkomen worden dat steunmaatregelen ten behoeven van modernisering van het spoor als dekmantel gaan fungeren voor financiële steun aan individuele bedrijven.

Kritiek

De organisatie lijkt hiermee te verwijzen naar het besluit van de Duitse regering van vorig jaar mei, toen het een samenwerking met Deutsche Bahn en spoorvakbond EVG aankondigde. Dat kwam de regering op kritiek te staan van de federale toezichthouder en Mofair, een belangenvereniging die opkomt voor eerlijke concurrentie op het spoor.

In 2018 besloot het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat al om tot 2023 jaarlijks 12 tot 14 miljoen euro vrijmaken om in navolging van Duitsland de gebruikersvergoeding voor spoorgoederenvervoerders te verlagen. De subsidie was onderdeel van een maatregelenpakket van staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Het pakket had als doel de concurrentiepositie van het spoorgoederenvervoer in Nederland ten opzichte van omringende landen aanzienlijk te verbeteren.

​Ook Belgie verlaagde onlangs het tarief voor goederentreinen en liet annulerings- en reserveringskosten vervallen. Er werden twee maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van spoorgoederenvervoerders voor de tijdelijke periode van 1 januari – 30 juni 2021. Er geldt een lineaire verlaging van 0,75 euro per trein / km voor de gebruikersvergoeding van daadwerkelijk uitgevoerd commercieel goederenvervoer per spoor. Verder vervallen de annuleringskosten en reserveringskosten voor treinpaden voor deze periode.

De geschatte bedragen zullen worden gecorrigeerd op basis van de bedragen die door Infrabel daadwerkelijk aan de vervoerders worden berekend. Als de crisis aanhoudt, wordt er een nieuwe inschatting gemaakt voor een mogelijke verlenging van de maatregelen na 30 juni 2021, schrijft minister Gilkinet op zijn website.

In overeenstemming met Europees beleid hebben ook verschillende andere Europese landen de gebruikersvergoeding voor spoorgoederenondernemingen al verlaagd of kwijtgescholden. Zo hebben Oostenrijk, Luxemburg en Frankrijk er volledig afstand van gedaan.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding