In 2020 werd ruim 6 procent minder gewicht aan goederen vervoerd over de Nederlandse spoorlijnen. De export nam met 9,5 procent af en de doorvoer met bijna 6 procent. Van dat laatste is sprake als goederen tussen twee landen worden verhandeld en daarbij over Nederlandse spoorwegen worden vervoerd. De binnenlandse handel via treinen bleef redelijk op peil en de import nam zelfs iets toe.

‘De daling gedurende de eerste kwartalen hangt onder andere samen met het gedeeltelijk wegvallen van de vraag naar producten en door verstoringen in wereldwijde productieketens als gevolg van de coronacrisis’, verklaren de onderzoekers. Alleen in het laatste kwartaal van vorig jaar was een toename de zien.

Vooral kolen en metaalerts werden minder via treinwagons vervoerd. Ook werden minder goederen in containers over het spoor vervoerd.