Dit vertelt Johan Abel de chief officer logistics en sales in een interview met RailTech. Met de ambitie om tegen 2030 twintig procent van het vervoer af te wikkelen via het spoornetwerk, legt de haven van Zeebrugge de lat hoger dan de haven van Antwerpen. De Scheldestad sprak eerder de ambitie uit om tegen 2030 een spooraandeel van vijftien procent te realiseren.

Het verschil tussen beide steden is wel het startpunt. Antwerpen kent momenteel een spooraandeel in het vervoer van zeven procent, terwijl Zeebrugge op veertien procent staat. Dit is onder andere te verklaren door de slechte binnenvaartconnectie van Zeebrugge.

‘Spoorvervoer is voor Zeebrugge dan ook zeer belangrijk’, benadrukt Johan Abel chief officer logistics en sales van het havenbedrijf. Bij de recente uitbreiding van de haven is hier dan ook mee rekening gehouden, waardoor Zeebrugge over een goed spoornetwerk beschikt waarbij alle terminals aan het spoor aangesloten zijn.

Speciale treinlaad-systemen voor trailers

Volgens Abel zijn er de nodige mogelijkheden om het spooraandeel verder op te krikken. Momenteel zijn het vooral containers die met de trein worden afgevoerd en in mindere mate P400 trailers. ‘Omdat er nog een groot aantal trailers over onze wegen rijdt die niet geschikt is om het spoor te gebruiken, bekijken we met de terminals of er geen innovatieve technische laadsystemen gebruikt kunnen worden om ze alsnog op de wagons te kunnen laden.’

Op termijn zou volgens de chief officer logistics en sales ook een dedicated terminal gecreëerd kunnen worden waarbij deze trailers de trein op en af kunnen rijden ‘Waarom niet’, stelt Abel zichzelf een retorische vraag.

Ook verwacht hij een groei in de automotive sector voor wat betreft de aanvoer via spoor. ‘De huidige uitdaging hier ligt in de onbalans: de treinstellen gaan veelal leeg terug naar de productielocatie. Ook daar is werk aan de winkel om die balans in evenwicht te brengen.’ Zeebrugge geldt als de grootste haven ter wereld als het gaat om het behandelen van nieuwe auto’s. De voertuigen worden ook via het spoor aan- en afgevoerd.

‘Ooit naar de dertig procent’

Alhoewel een spooraandeel van twintig procent voorzien is voor 2030, grenzen daar de ambities van Zeebrugge niet. “Laat ons zeggen dat we gefaseerd ooit naar 30 procent willen gaan maar dat de eerste ambitie 20 procent moet zijn. De aankomende fusie met de Port of Antwerp zal dat aandeel wellicht ook laten stijgen’, aldus Abel.

Hij benadrukt overigens dat het spoorvervoer momenteel een aantal uitdagingen heeft. Zo speelt de coronacrisis de modaliteit parten. Daarnaast zijn er door wateroverlast ook langdurige onderbrekingen van het spoor, onder andere op de strategische Noordzee-Middellandse Zee spoorgoederencorridor naar Zuid-Europa.

Abel noemt ook het gebrek aan halfgeleiders in de automotive sector. ‘Door het tekort aan halgeleiders liggen diverse automotive plants stil, waardoor er tijdelijk minder aanvoer is’, legt hij uit.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement