Hans-Willem Vroon, directeur van branchevereniging Railgood, vindt dat de komst van het Theemswegtracé voor de lange termijn een goede zaak is. ‘Dan zijn we van een zwaar storende brug af waardoor de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van het spoorinfrastructuur omhoog gaat. Maar op de korte termijn is de tijdelijke sluiting van de Havenspoorlijn Rotterdam met name voor de klanten van het spoor en de verladers die daaraan gekoppeld zijn natuurlijk buitengewoon vervelend.’

Mis op het spoor

Vroon vindt het opvallend dat ‘in de grootste haven van Europa zo lang een stuk aorta van het spoor wordt dichtgegooid. Dat doen ze met de Rijksweg 15 ook niet.’ Volgens hem gaat de sluiting op een weglek van lading op de korte termijn leiden. ‘Ik hoop dat de verladers niet alle tegenslagen bij elkaar optellen die Nederland de afgelopen jaren heeft gehad op het gebied van spoorgoederenvervoer. Zo zouden ze tot de conclusie kunnen komen dat dit de zoveelste keer is dat het mis is op het spoor.’

Het is volgens hem nu de vraag of een verlader, het gebrek aan beschikbare vrachtwagens in ogenschouw genomen, alle containers die normaal gesproken over de Havenspoorlijn Rotterdam gaan op een andere terminal via een andere modaliteit kwijt kan.

Als de verlader er uiteindelijk in slaagt om een alternatief te vinden, kost dit volgens Vroon behoorlijk wat geld. ‘Er moet een truck en een trailer gehuurd worden en de container moet naar een andere terminal vervoerd worden. Dan ben je zo minimaal 200 euro per move kwijt. Omdat er een schaarste is, gaat de prijs ook nog eens snel omhoog.’

Alles bij elkaar is het volgens hem een prijzige aangelegenheid, voor klanten van het spoor en de verladers die daaraan gekoppeld zijn, dat de Havenspoorlijn even dichtgegooid wordt. ‘Dat zal wel vet boven de paar miljoen euro uit gaan komen.’ Een andere modaliteit regelen, is volgens Vroon vaak niet alleen veel duurder, maar de lading komt vaak ook later aan bij de klant.

Storingen en werkzaamheden

Hij is niet te spreken over de huidige stand van zaken in de spoorsector. ‘Er zijn heel vaak storingen en werkzaamheden die niet op elkaar afgestemd zijn. Als je heel graag de wat meer tijdkritische lading van de weg naar het spoor in Rotterdam wil halen, en dan heb ik het niet over just-in-time lading, moet je dit soort sluitingen niet te vaak hebben.’

Vroon: ‘We hadden in de afgelopen weken tot twee keer toe in de weekenden dat er werkzaamheden tussen spoorbeheerders DB Netz en ProRail niet waren afgestemd. De verladers die via het spoor vervoeren, zijn helaas wel wat gewend. Dat is niet iets waar ik trots op ben, maar wel de realiteit.’

Hij vindt het jammer dat niet overwogen is om bijvoorbeeld rond de kerst de Havenspoorlijn Rotterdam zes dagen te sluiten. ‘Dan is het altijd wat rustiger. Nu zit je natuurlijk midden in het logistiek transport van Weihnachten, Kerstmis.’

Jolanda Plomp, ceo van spoorgoederenvervoerder LTE, is het daarmee eens. ‘We hebben natuurlijk geprobeerd zoveel mogelijk de schade te beperken en gevraagd of de tijdelijke sluiting tussen kerst en oud en nieuw kan plaatsvinden. Maar dat lukte niet omdat de aannemers hun personeel niet om hulp wilden vragen in die periode.’

Meer capaciteit

Volgens Vroon moet de performance heel veel beter, als het Theemswegtracé er eenmaal ligt. ‘Daar wordt hard aan gewerkt. Het gaat tot 2023 duren voordat het achterstallig onderhoud en uitgestelde vernieuwingen van de infrastructuur zijn ingehaald. Op de middellange termijn moet het spoorgoederenvervoer dus beter worden.’

Het enige sterke verhaal dat je volgens Vroon wel aan de verladers kunt vertellen, is ‘dat er straks een gloednieuw tracé ligt waar menig buitenlandse haven zijn vingers bij aflikt.’ Volgens hem gloort er licht aan het einde van de tunnel. ‘De infrastructuur van ProRail die eindelijk op orde is in 2023 én het nieuwe tracé kunnen de spoorsector echt helpen. Er ontstaat hierdoor ook meer capaciteit wat op de middellange en lange termijn broodnodig is.’

Plomp is ook blij dat nu eindelijk de Havenspoorlijn Rotterdam wordt aangepakt. Maar de tijdelijke sluiting zorgt ervoor dat LTE inkomen gaat mislopen. ‘En het is niet de eerste keer dat we door infrastructuur gewoon een week omzet gaan missen. De sluiting kan voor wat betreft de haventreinen van LTE zomaar vijf ton kosten.’ De treinen van LTE rijden ook binnen Duitsland. ‘Daar heb ik gewoon geluk aan. Dan genereer ik nog wat aan inkomsten.’

Debacle

Naast de extra kosten die gemaakt moeten worden door verladers en de misgelopen inkomsten van spoorgoederenvervoerders heeft de sluiting ook een negatieve impact op het imago van het spoorgoederenvervoer. Steeds meer transport moet over het spoor volgens Plomp, ook vanwege de Europese ambities op het gebied van modal shift.

‘De EU heeft 2021 uitgeroepen tot Europees jaar van de spoorwegen. Maar hoe kan ik mijn klanten overtuigen dat spoor een betere modaliteit is dan andere modaliteiten? Zo is er dit jaar nog het enorme debacle met de sneeuwval geweest, waar ProRail zich beroept op een force majeure (overmacht, red.), waarvan ik zeg dat je je daar de eerste twee dagen op kunt beroepen. Maar daarna heeft ProRail het gewoon laten liggen. En dan krijg je bijna geen compensatie voor de geleden schade.’

Als Plomp al deze kosten bij elkaar optelt, maakt zij zich niet alleen zorgen over de spoorsector in het algemeen. ‘Hoe houd ik mijn 90 man personeel aan het eten? Op een gegeven moment gaan klanten toch naar alternatieven zoeken.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement