Het onderzoek is in gang gezet naar aanleiding van een motie van VVD, CDA en D66 die eind vorig jaar is aangenomen door de Tweede Kamer. Verschillende partijen vragen al jaren aandacht voor de mogelijkheid van een Noordtak aan de Betuweroute. Zo kaart de spoorsector in de Marktvisie Ambitienetwerk Spoorgoederen van begin 2021, waarin de spoorwegsector haar input geeft op de Ontwikkelagenda Toekomstbeeld OV 2040, aan dat een Noordtak van de Betuweroute andere drukke corridors kan ontlasten.

Concurrentie

De motie van de Tweede Kamer benoemt voornamelijk de positieve effecten van deze route op het spoorvervoer. Het goederenvervoer op het spoor in de Randstad staat volgens de Tweede Kamer onder druk vanwege de concurrentie met het personenvervoer. Hierbij speelt volgens de Tweede Kamer ook de te verwachten groei van het goederenvervoer een rol.

In de Nationale markt- en capaciteitsanalyse 2017 werd een groei van het spoorweggoederenvervoer voorzien van 41 miljoen ton naar 78 miljoen ton in 2040. Daarnaast wordt ook in de Integrale Mobiliteitsanalyse van 2021 gesproken over een verwachte sterke groei van het spoorweggoederenvervoer in voornamelijk het zuiden van Nederland.

Ook benadrukt de Tweede Kamer in de motie de wens om de filedruk op de wegen te verminderen door goederenvervoer meer via het spoor te laten plaatsvinden. Ook voor havenbedrijven zal het op deze manier makkelijker worden om containers sneller naar Duitsland en Oost-Europa te verplaatsen.

Wanneer de lijn er komt gaat deze naar verwachting langs de autoroute N18 lopen via Zevenaar en Doetinchem richting Twente.  Omwonenden protesteren echter tegen de bouw van de Noordtak. Volgens hen zal de goederentrein voor veel overlast gaan zorgen.  Daarnaast zal de eventuele Noordtak grote gevolgen hebben voor het landschap in het gebied.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement