Het is intussen al meer dan zes jaar geleden dat DB Cargo voor het laatste zwarte cijfers wist te schrijven. Sinds 2015 heeft het railgoederenbedrijf de moederholding Deutsche Bahn (DB) nu rond de 2,5 miljard euro aan verliezen opgeleverd, met als laatste dieptepunt 2020 toen een tekort van 728 miljoen euro op de winst-en verliesrekening moest worden bijgeschreven.

De komst van topvrouw Sigrid Nikutta, vier jaar geleden, bij DB Cargo heeft aan die reeks verliezen geen einde gemaakt, ofschoon zij er vorig jaar wel in is geslaagd het verlies met ruim 30% terug te brengen vergeleken met 2020.

Zorgenkindje

Toch blijft het railgoederenbedrijf zo lek als een mandje en een zorgenkindje voor DB, constateren beursanalisten bij de presentatie van de jaarcijfers van DB. Zij wijzen er daarbij op dat het verlies van DB Cargo over de eerste helft van 2021 (-200 miljoen euro) in de tweede helft alleen maar is gestegen, terwijl de laatste maanden van het boekjaar logistiek gezien altijd het meest lucratief zijn.

Nikutta had vorig jaar gemikt op een volumegroei van 10%, maar bleef daar met een toename van 6,3% naar 226,5 miljoen ton aanzienlijk onder. De omzet kwam met bijna 4,2 miljard euro (8,8%) meer in de buurt van de gestelde doelstellingen. Het aantal tonkilometers (+8%) zat ook flink in de lift, maar het niveau van voor de coronacrisis (2019) werd nog niet gehaald. Daarnaast is het aantal vrachttreinen per dag opgevoerd. Dat leverde blijkens de jaarcijfers een groei op van bijna 5%. Die uitbouw ging gepaard met een min of meer gelijkblijvende beladingsgraad (+0,1 procentpunt).

Stakingen

De top van DB Cargo zet onder meer in op een betere en betrouwbare dienstverlening, gecombineerd met een grotere rol als logistieke regisseur waarbij behalve afzonderlijke wagons ook wegvervoer wordt aangeboden. In dit segment zag DB Cargo het laatste jaar groeikansen, omdat veel verladers hun CO2-emissies konden reduceren met dit gecombineerd vervoer. De langdurige stakingen vorig jaar onder de vrachtmachinisten doorkruisten echter een deel van die plannen.

DB-topman Richard Lutz toonde zich ondanks het verlies bij de presentatie van de jaarcijfers tevreden over de ontwikkelingen bij DB Cargo vorig jaar. Het dochterbedrijf ontwikkelt zich in de juiste richting en steeds meer nieuwe klanten kloppen aan om goederen per spoor te laten vervoeren, aldus Lutz. Daarbij noemde hij specifiek de gesprekken die DB Cargo momenteel voert met de Duitse posterijen om meer post en pakketten op de treinen van DB Cargo te krijgen.

‘Renaissance’

Het grote probleem bij DB Cargo blijft volgens Lutz het zogeheten wagenladingvervoer. Dat is nog steeds zwaar verlieslatend, maar Lutz verwacht in dit segment een ‘renaissance’ en een verbetering van de resultaten, onder meer via een verdere automatisering en digitalisering. ‘In de tussentijd hebben we nog wel ondersteuning nodig’, aldus de DB-topman die daarmee doelt op extra financiële steun door de Duitse staat , eigenaar van DB.

Wanneer de railgoederendochter definitief zwarte cijfers gaat schrijven, wil de moederholding niet zeggen met het oog op de onzekere marktverhoudingen na de coronacrisis en de huidige oorlog in Oekraïne. Dat maakt elke prognose moeilijk, heet het. Doel blijft wel om DB Cargo in vier tot vijf jaar weer winstcijfers te laten schrijven, aldus het staatsbedrijf. Daarbij wordt er onder meer op gewezen dat de Duitse railgoederenvervoerder nog steeds een belangrijke marktpartij is in het containervervoer van en naar de grote zeehavens (Hamburg, Rotterdam en Antwerpen) en het vervoer van bulkgoederen zoals kolen, staal, bouwmaterialen en chemicaliën. De Duitse auto-industrie, BMW en Audi voorop, is naast de staalovens en energiecentrales ook een belangrijke klant van DB Cargo.

DB Schenker

DB Schenker zag vorig jaar de winst voor belastingen (ebit) met ruim 75% toenemen naar 1,2 miljard euro en was daarmee verantwoordelijk voor 40% van de totale resultaatsverbetering van DB. Daarmee heeft de expeditiedochter een sleutelrol ingenomen in het herstel van DB, aldus financieel-directeur Levin Holle van DB.

De omzet van de expediteur steeg intussen met bijna 33 % naar 23,4 miljard euro. DB Schenker won de jackpot vorig jaar vooral door de prijzenhausse in het containervervoer en het luchtvrachttransport, aldus Holle. In de twee modaliteiten, die vorig jaar werden gedomineerd door capaciteitstekorten, is het bedrijf een van de mondiale marktleiders. Daarbij zag Schenker het luchtvrachtvolume stijgen met ruim 31% naar 1,43 miljoen ton.

Contractlogistiek

In de containervaart was DB Schenker goed voor een exportvolume van 2 miljoen teu, een licht verlies van 2,4% vergeleken met 2020. De gigantische prijsstijging in 2021 in de containermarkt maakte die afname ruimschoots goed. In de andere logistieke disciplines, contractlogistiek en landvervoer, kon DB Schenker overigens nauwelijks potten breken. In de contractlogistiek werd 4,5% minder opslagruimte verhuurd, terwijl het landvervoer een fractie meer (+2,3%) meer zendingen verwerkte.

Of DB met de recordwinst van DB Schenker nu de expeditiedochter in de etalage zet, blijft onduidelijk. Volgens Holle worden er ‘momenteel geen verkoopgesprekken’ gevoerd door DB, maar een verkoop wil hij ook niet uitsluiten. ‘Wat de toekomst brengt, zullen we nog wel zien’, aldus de financieel directeur.

De druk uit de Duitse politiek is intussen aan het toenemen om het lucratieve DB Schenker te verkopen om zo de schuldenberg van 30 miljard van DB af te bouwen. Nu draait de Duitse belastingbetaler voor de hoge rentelasten op die gigantische schuld op. Een verkoop van Schenker zou de Duitse schatkist blijkens eerdere analyses rond de 20 miljard euro kunnen opleveren.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement