Het kabinet investeert met het Nationale Groeifonds tussen 2021 en 2025 in totaal 20 miljard euro in verschillende projecten die moeten gaan zorgen voor economische groei op de lange termijn. Voor de recent uitgevoerde tweede beoordelingsronde werd in totaal 6.305 miljoen euro toegekend aan 28 voorstellen.

In 2021 tekenden onder andere North Sea Port en de Nederlandse en Belgische regeringen een intentieverklaring voor een betere spoorontsluiting in het gebied. Tot 2024 wordt gewerkt aan het uitvoeren van verschillende verbeteringen aan het spoor tussen Gent en Terneuzen. Zo wordt er een nieuwe verbinding ontwikkeld tussen Axel in Nederland en Zelzate in België. Er komt een nieuwe zuid-oostboog in het spoor ten oosten van de Sluiskilbrug in Terneuzen men werkt aan de uitbreiding en ontsluiting naar het noorden van de spoorbundel aan het Kluizendok in de haven van Gent.

Knelpunten oplossen

Volgens een woordvoerder van North Sea Port is de 105 miljoen euro ongeveer de helft van het benodigde bedrag voor de geplande investeringen aan de infrastructuur. Bij het ondertekenen van de intentieverklaring hebben de Nederlandse- en de Belgische overheid toegezegd om beiden 50% van de kosten op zich te nemen.

North Sea Port laat weten dat het gebied rond North Sea Port, dat bestaat uit de havens van Gent, Terneuzen en Vlissingen, zich ontwikkelt tot een ‘samenhangende grensoverschrijdende regio’ op het gebied van arbeidsmarkt, woningmarkt, cultuur en zorg. ‘We merken dat het een regio in ontwikkeling is. En sinds de fusie van de havens merken we dat de overheden in hun beleid steeds meer op deze regio gericht zijn’, aldus een woordvoerder van North Sea Port.

Ontsluiting

De huidige ontsluiting van het havengebied via het spoor zou volgens de Nederlandse overheid niet op orde zijn. De  overheid omschrijft het project als een manier om bestaande knelpunten voor het spoorgoederenvervoer op te lossen. Met de nieuw aan te leggen spoorinfrastructuur en de verbeteringen aan de huidige spoorinfrastructuur wordt het havengebied bovendien direct aangesloten op een aantal corridors voor spoorvrachtvervoer.

‘Ik vind het heel belangrijk dat we grensregio’s beter aan elkaar verbinden. Door over grenzen heen te kijken en de verbindingen met onze buren te verbeteren, maken we Nederland in figuurlijke zin een stukje groter en benutten we kansen op het gebied van economie, werkgelegenheid en onderwijs. Als de spoorverbinding er straks ligt, dan scheelt dit per maand tussen de 8000 tot 9000 vrachtwagens die anders over de weg hadden gereden’, laat staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Vivianne Heijnen weten.

Spoorontsluiting tussen Gent en Terneuzen wordt aangepakt

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement