Hiertoe heeft RailGood een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, mede namens BTT Rail Port Brabant, Captrain, Hupac Group, Lineas, Mthode Rail Solutions, Rail Force One, Raillogix, Rotterdam Rail Feeding en SBB Cargo International.

Volgens de betrokken organisaties is er weinig terecht gekomen van de plannen om aanpassingen te verrichten aan de emplacementen en het spoor, terwijl de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat in 2018 heeft aangekondigd hier tussen 2020 en 2022 wel in te willen investeren. De Nederlandse achterlandverbindingen zijn op dit moment nog grotendeels niet geschikt voor de 740 meter treinen. Daarnaast benoemt RailGood dat ProRail heeft aangegeven dat er 600 miljoen euro nodig is om de achterlandverbindingen geschikt te maken voor 740 meter treinlengte, terwijl er slechts 100 miljoen euro beschikbaar is. Dit is volgens RailGood  een zorgelijke situatie, aangezien de goederenspoorlijnen van het Europese kernnetwerk in 2030 geschikt moeten zijn voor het rijden van treinen van 740 meter.

Er zou prioriteit moeten liggen bij de aanpassingen aan de emplacementen, passeer- en buffersporen van de achterlandspoorlijnen tussen de Rotterdamse haven, de railterminals in Tilburg, Moerdijk, Geleen en Venlo en de grensovergangen bij Venlo, Bad Bentheim en Roosendaal. Daarnaast wil de organisatie dat de Nederlandse en Duitse investeringsprogramma’s voor het faciliteren van 740 meter treinlengte worden gesynchroniseerd. De brief benadrukt de voordelen van het rijden met treinen van 740 meter en stelt dat volgens het Duitse ministerie van IenW de maatschappelijke baten van de aanpassingen aan de infrastructuur 4,8 keer hoger zouden zijn dan de kosten.

100 miljoen euro

Volgens ProRail is er echter nog geen sprake van een budgettekort. Er is volgens de spoorbeheerder inderdaad minstens 500 miljoen euro nodig om de belangrijkste corridors en havenemplacementen voor 2030 geschikt te maken voor 740 meter treinen. Maar er zijn nog geen afspraken met het ministerie van IenW gemaakt over de financiering.

‘Eerste ramingen wijzen erop dat we sowieso 500 miljoen nodig hebben om dit te kunnen financieren. Waarschijnlijk een miljard om alles te kunnen betalen. ProRail heeft voorgesteld aan het ministerie om een eerste betaling van om en nabij de 100 miljoen te realiseren zodat we winst kunnen boeken door mee te liften bij andere projecten en buitendienststellingen. Daarnaast kunnen we dan versneld de belangrijke routes van Rotterdam naar België via Essen en de route Rotterdam-Amsterdam-Duitsland via Bentheim gereed maken. We hopen dat de financiering snel rondkomt, want deze ‘meekoppelkansen’ zijn beperkt houdbaar’, zegt een woordvoerder.

‘Op een aantal plaatsen is het spoor al gereed voor het gebruik van treinen van 740 meter. Denk aan emplacement Maasvlakte en de Betuweroute. Voor andere plekken wordt nu een inventarisatie gemaakt en voor de emplacementen Waalhaven, Moerdijk en Amsterdam lopen concrete projecten om sporen geschikt te maken voor 740 meter lange treinen. Maar er moet nog veel gebeuren. Om te bekijken hoe we dat zo goed mogelijk kunnen doen voeren we in opdracht van het ministerie van IenW een studie uit om te kijken wat nodig is om de routes structureel geschikt te maken voor lange treinen en en om te kijken naar wat een slimme uitrolstrategie hierin is. Deze studie loopt in 2022 – 2023’, vertelt de woordvoerder over de vorderingen.

Beperkt

‘De zaak wordt niet verwaarloosd. We proberen investeringen op elkaar af te stemmen. Technisch gezien kan de huidige rails een treinlengte van 740 meter aan. Er zijn echter meer opstel- en wachtsporen nodig, zodat wanneer er een probleem is met een langere trein het andere verkeer er niet door wordt beïnvloed. Op het moment zijn de mogelijkheden voor treinen van 740 meter beperkt, maar door de op elkaar afgestemde investeringen te realiseren zal de capaciteit voor langere treinen uiteindelijk toenemen’, zei een woordvoerder van het Ministerie van IenW enkele weken geleden nog tegen zustervakblad RailFreight. 

In 2019 kondigde ProRail aan vanaf 2020 wekelijks twintig containertreinen over het Nederlandse spoor te laten rijden. Rob Veenbergen, Strategic Procurement Manager bij Cabooter Group, stelt nu dat de railterminal in Venlo, volgens hem één van de weinige terminals in Nederland die treinen van 740 meter kan ontvangen, één trein van 740 meter per dag ontvangt. 

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement