Momenteel gaat er bij het spoorgoederenvervoer nog te veel tijd verloren aan kleine grensoverschrijdende problemen zoals verplichte achterlichten en treingewicht. Bovendien denken overheden nog sterk nationaal over spoorvervoer en zijn de technische systemen in de verschillende landen zeer uiteenlopend. Hier zou een groot deel van de ‘traagheid van de sector’ uit voortkomen. Als voorbeeld noemt hij daarbij onder andere de trage koppeling van de Betuweroute aan het Duitse spoorwegnet.

Andere modaliteiten hebben ook meer aanpassingsvermogen, zo stelt hij. Van de Camp benoemt een gebrek aan marktopening, concurrentie op en innovatie van het spoor als belangrijke hindernis voor verdere stappen en wijst bovendien op de aanwezigheid van ‘trage staatsbedrijven’.

Last mile

Een ander punt van aandacht is het vervoer naar de definitieve plaats van bestemming, de Last Mile Delivery. Volgens Van de Camp speelt de digitalisering van de planning hierbij een rol, maar moeten ook verladers een ‘mental shift’ gaan maken en zich gaan afvragen wat duurzaamheid hen waard is. Volgens de ambassadeur is de spoorsector nog een dure sector ten opzichte van andere modaliteiten. De ambassadeur pleit ervoor te kijken naar het verlagen van de gebruikersvergoeding voor het spoor in het kader van het klimaatbeleid. Daarnaast benoemt hij dat er meer geïnvesteerd moet worden in TEN-T corridors voor 740 meter treinen en het omleiden van het goederenvervoer buiten de stadscentra.

Van de Camp wijt een positieve noot aan de mate van digitalisering en innovatie in Nederland. Volgens hem zijn er veel bedrijven actief op dit gebied. Hij benoemt hierbij onder andere de zelfrijdende goederentrein en de ontwikkeling van de digitale automatische koppeling van goederenwagons.

Vivianne Heijnen, staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zegt in een begeleidende brief over het eindverslag: ‘Ik zal de aanbevelingen verder bestuderen en in toekomstige brieven aan uw Kamer over met name internationaal personenvervoer en spoorgoederenvervoer terug komen op die punten waar ik meerwaarde zie voor additionele actie.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement