In een zogeheten ‘aanpassingsessie’ heeft de begrotingscommissie van het Duitse parlement volgens de organisatie besloten om de begroting voor vervoer van de vorige regering bijna ongewijzigd over te nemen. In het Duitse regeerakkoord van de in november aangetreden regering wordt echter gesteld dat het land ‘aanzienlijk meer in het spoor dan in de weg zal gaan investeren’.

Gecombineerd transport

De nieuwe regering stelde onder andere te willen investeren in de digitalisering van voertuigen en routes en in innovatieve aandrijftechnologieën. Ook gaf de regering aan terminals voor gecombineerd transport te willen stimuleren. Op basis van deze stellingen had de brancheorganisatie verwacht dat de nieuwe regering met nieuwe plannen zou komen.

Allianz pro Schiene is bang dat deze doelstellingen met de huidige begroting niet kunnen worden gerealiseerd. Met de huidige aanpassingen aan de begroting is er volgens de vereniging geen sprake van een ‘spoor voor weg’ mentaliteit. En ook van meer digitalisering is volgens de brancheorganisatie weinig terug te zien.

Stagneren

Volgens algemeen directeur Dirk Flege zorgt dit ervoor dat de uitbreiding en elektrificatie van het spoorwegnet zal stagneren. Hij maakt zich bovendien zorgen over het behalen van de gestelde doelen voor het spoorvervoer in 2030. ‘Met dit budget en de vastgestelde middellangetermijnplanning kan nog de in het regeerakkoord voor 2030 beoogde verdubbeling van de verkeersprestaties in het personenvervoer, nog de vergroting van het marktaandeel van het spoorgoederenvervoer naar 25% worden gerealiseerd’, aldus Flege.

Allianz pro Schiene verwacht dat de begroting voor 2023 wel een doorbraak voor de versterking van het spoorvervoer gaat brengen. In deze begroting moeten volgens Flege alle bezuinigingen worden teruggedraaid en de investeringen in spoorinfrastructuur met miljarden worden verhoogd om het ‘acute gevaar’ voor de spoorsector af te wenden.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement