Dit blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Er was vorig jaar vooral groei in het tweede- en het derde kwartaal. In het eerste kwartaal daalde de hoeveelheid over het spoor vervoerde goederen met 1,4%. De oorzaak hiervan lag volgens het CBS vooral bij het stevige winterweer in februari van dat jaar. In het vierde kwartaal was er zelfs sprake van een daling van maar liefst 4,9% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020. Dit werd volgens het CBS deels veroorzaakt door langdurige werkzaamheden aan het spoor bij verschillende grensovergangen en was extra zichtbaar bij de doorvoer van goederen, die daalde met 35,5% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2020.

De aan- en afvoer van goederen, 84% van het totale goederenvervoer per spoor, nam echter fors toe. Er werd 10,1% meer goederen vanuit Nederland naar het buitenland vervoerd. De aanvoer vanuit het buitenland naar Nederland steeg met 9,5%.

Duitsland

Het grootste deel van de uit Nederland afgevoerde goederen ging naar Duitsland. In 2021 werden er 17,7 miljoen ton goederen vanuit Nederland naar het buurland vervoerd, een toename van 10,1% ten opzichte van 2020. De aanvoer van goederen uit Duitsland bleef gelijk. Vooral de aanvoer uit Italië en België zat in 2021 in de plus.

Als het gaat om doorvoer werden de meeste goederen vervoerd tussen België en Duitsland via Nederland. Hoewel er sprake was van een stijging in de hoeveelheid goederen die van België naar Duitsland werd vervoerd, nam de hoeveelheid goederen in de tegenovergestelde richting juist met 14,2% af. Dit zou vooral komen doordat er minder voeding- en genotsmiddelen werden vervoerd, aldus het CBS.

Er werden in 2021 vooral veel containers vervoerd. Het aantal vervoerde containers steeg dat met 9,8% ten opzichte van het jaar ervoor. De hoeveelheid goederen in containers nam met 6,7% toe. Daarnaast werden kolen, ruwe aardolie, ardgas, en delfstoffen het meest vervoerd over het Nederlandse spoor. De hoeveelheid vervoerde kolen en metaalerts steeg met respectievelijk 6,5% en 7,1%. Deze goederen vinden vooral in Duitsland hun eindbestemming.

Ook vonden aanzienlijk meer metalen hun weg op het Nederlandse spoor. In 2021 ging het om een stijging van 16,6%. Chemische producten worden echter minder vervoerd over het spoor in Nederland. In deze productgroep was er sprake van een daling van 8,4%.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement