U vindt dat die Noordtak er moet komen?

Ja, omdat de overlast langs het bestaande spoor in een groot gedeelte van Nederland en ook voor de vervoerders op het gemengde spoor al groot is. Zeker de problematiek van het verweven van het openbaar vervoer en goederenvervoer geeft met name in Oost-Nederland problemen. Bijvoorbeeld tussen Arnhem en Velp. Daar rijden nu 322 treinen. Daardoor komt het soms voor dat er goederentreinen moeten stilstaan in woonwijken. En dat moeten we met z’n allen niet willen.

Zou het aanpassen van het bestaande spoor geen oplossing bieden?

Dat is wat de laatste decennia al is gebeurd. Er is destijds gekozen het bestaande spoor als een Noordtak te gebruiken. Er gaan 6500 treinen dwars door Oldenzaal de grens over richting Duitsland. Dat zijn treinen die eigenlijk op de Betuweroute horen. Maar die is gelimiteerd. En de aankomende periode gaan we nog meer derde spoor-problematiek krijgen. Duitsland heeft de boel nog niet op orde.

Heel veel overlast dus. Kunt u daar wat meer over vertellen? 

Er is wetgeving voor geluid. Die zou soelaas gaan bieden voor ons. Maar daar is al 1.5 decibel rekenruimte bij gesjoemeld. Er is ook een plan voor geluidsreductie in werking gesteld. Maar ook daar vinden wij allemaal vertraging en onduidelijkheden. En piekgeluiden worden niet meegeteld. Terwijl je juist van een piekgeluid met name ‘s nachts, wanneer de goederentreinen rijden, wakker wordt. Ook wetgeving voor trillingen zit er voor ons voorlopig nog niet in. En veiligheid valt binnen de nieuwe omgevingswet. Dat betekent dat de gemeenten bij de spoorlijnen moeten handhaven. Maar die zijn daar lang niet allemaal op ingericht.

Maar zou je met de Noordtak diezelfde hinder dan niet gewoon naar een andere plek verplaatsen?

Een nieuwe spoorlijn wordt compleet aangelegd zoals je het graag zou willen. Sowieso worden daar dan geluid reducerende maatregelen getroffen. De ondergrond is er bovendien dusdanig dat het ook nauwelijks trillingen geeft. En bewoners krijgen een vergoeding om hun woning te verplaatsen. Maar wij begrijpen precies wat de mensen aan een nieuw spoor voelen. Toen bleek dat er een Noordtak moest komen over het bestaande spoor, hadden wij dezelfde reactie. Wij zijn ook met alle betrokkenen in gesprek om dit landelijke maatschappelijke probleem aan te pakken. We willen wel meer OV, maar het past niet meer op het meest druk bereden net van Europa. Het spoorvervoer geeft te veel problemen in stadscentra. Een nieuwe spoorlijn zou ver buiten wooncentra om gaan en al helemaal niet dwars door steden, laat staan dat daar goederentreinen overstand hebben (stationaire toestand bij rangeren, red.).

Wat zijn voor goederenvervoerders concreet de voordelen?

Als een trein moet stilstaan en weer moet optrekken naar 80 kilometer per uur, kost dat 300 euro aan stroom. Die cijfers zijn zelfs al wat ouder, dus ik denk dat de huidige prijzen zelfs nog hoger zijn. Wat mij wel even van het hart moet, is dat ik het erg jammer vindt dat de transportsector zich niet wat meer uitspreekt over ervaringen en geen contact zoekt met alle stakeholders. Wanneer alle facetten belicht worden, geeft dat voor de overheid helderheid over het probleem. Wat er nu speelt in de media is zeer polariserend. Nu lijkt het er een beetje op dat de grootste schreeuwers de meeste aandacht krijgen.

Maar is het wel echt nodig? Zouden we niet ook meer via bijvoorbeeld de binnenvaart kunnen doen?

Het jammere van de binnenvaart is dat de waterstanden een onzekere factor zijn. En bij het wegvervoer weten we allemaal van de overvolle wegen en obstructies. En dan hebben we het nog niet over de CO2-uitstoot. In die zin is spoorvervoer de meest milieuvriendelijke modaliteit. In de green deal wordt daar ook de nadruk op gelegd en er zijn ook budgetten voor. Dus ik denk dat we nu met z’n allen een keer een besluit moeten nemen in Nederland. Er moet een brede maatschappelijke kosten- en batenanalyse gemaakt worden waarbij er bijvoorbeeld ook naar gezondheidskosten wordt gekeken.

Gaat een Noordtak niet ook heel duur zijn?

Wij hebben daar zelf een onderzoek naar gedaan. Van wat het kost om iets van de knelpunten aan de IJssellijn en de Twentelijn aan te pakken, kun je een hele lijn aanleggen.

En gáát hij er komen?

Ik hoop het. Maar het hoeft van ons niet per se een Noordtak te zijn. Wij hopen op een dedicated spoorlijn. De regering moet de problematiek serieus nemen en zich goed in de situatie verdiepen door bijvoorbeeld op werkbezoek te gaan.

Bekijk het video-interview:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement